چوار شه‌ممه‌ 17 ته‌مموز 2024

زن در اسلام / ژیلا احمدی

اسلام زن را به حاشیه کشانده و از مسایل اجتماعی و سیاسی حذفش کرده و با تحقیر و سرکوبش او را به موجودی ترسو و عقده ای تبدیل کرده و از زن انسانی ضعیف ،ناتوان و بی دفاع ساخته که نیازمند نگهداری است. و از لحاظ عقلی زن را ناقص العقل و نادان فرض کرده و با قدرت دادن به مرد و برتری طلبی ،مرد را برزن مقدم دانسته و با یک سری قوانین نابرابر و غیر انسانی و ناعادلانه تمام حق و حقوق زن را پایمال کرده و از صحنه اجتماع دورش کرده و با قوانین مرد سالارانه تمام منافع و شرایط خوب وعالی را برای مرد فراهم نموده و حکم سلطنتش را بر زن مهر نموده و باعث تباهی و ناآگاهی و سرکوب زنان شده و آنها را قربانی مردان نموده است .یک سری از قوانین نابرابر اسلام در مورد زن 1 حجاب و پوشش اجباری برای زن ، یکی اززنجیرهای اسارت که به زور به زن تحمیل شده حجاب می باشد و زن را سرکوب نموده و از حق انسانی خود که آزادی پوشش میباشد محروم کرده است 2 زن به عنوان ملک و دارایی مرد در نظر گرفته شده چه به عنوان دختر خانواده چه به عنوان زن خانواده در هر دو صورت تحت تسلط و مالکیت مرد میباشد . 3 زن به عنوان کالا قابل فروختن میباشد با تعیین مهریه ، و یک مرد می تواند با تعیین مبلغی یک زن را بخرد و زن از تملک خانواده بیرون میایید و به تملک مرد دیگری در میاییدو مبلغ آن هم تعیین میشود قبل از تحویل گرفتن زن . 4 کتک زدن زن در اسلام برای مرد مجاز است در صورت نافرمانی و عدم اطاعت کتک بخورد چون زن در اسلام یک برده است و قابل خرید و فروش و اگر به مردی داده شود اگر از اوامر اربابش (مرد)سرپیچی کند و مطیع نباشد باید کتک زده شود توسط اربابش (مرد)،در ضمن در اسلام زن به عنوان موجودی ناقص العقل معرفی شده که قدرت تشخیص خوب از بد را ندارد و در صورت اشتباه، اربابش که از لحاظ عقلی کامل است می تواند او را مجازات کند 5 زن در اسلام به غیر از زنان عقد شده می تواند کنیز هم باشد و کنیزان هم قابل خرید و فروش هستند مثل برده ها و حیوانات که هنوز در بعضی کشورهای اسلام رواج دارد و در بعضی کشورهای دیگر تقریبا منسوخ شده . 6 نداشتن حق اولادر؛برای زن حتی فرزندش به او تعلق ندارد و مثل خودش فرزندش هم جزدارایی مردش میباشد و در صورت جدایی فرزندش را به مرد میدهند . 7 نداشتن شراکت در اموال مرد ، زن هیچ حقی در اموال مرد ندارد و در طول زندگی مشترک تمام اموال و دارایی به اسم مرد میباشد و فقط همان مبلغ مهریه که با ان خریداری شده به او تعلق دارد و در صورت جدایی فقط میتواند همان مبلغ را بخواهد و نتیجه سالها زحماتش در زندگی مشترک بر باد می رود . 8 نداشتن سهم الارث مساوی ؛و در صورت زندگی کردن و فوت شدن مرد سهم خیلی کمی به زن تعلق میگیرد و بقیه ارث به فرزندان می رسد و بازهم در بین فرزندان تبعیض وجود دارد و فرزندان دختر هم مثل مادر نصف محسوب می شوند و بیشترین ارث به فرزندان پسر میرسد. 9 حق نداشتن آزادی ؛یک زن چه به عنوان دختر یک خانواده و چه به عنوان زن خانواده برای کار ، تحصیل و… به مجوز و رضایت نامه مرد نیاز دارد در حالی که مرد خودش در زمینه این مسایل آزاد است تبعیضی نابرابر. 10 نداشتن دستمزد مساوی ؛ و در صورت رضایت مرد اگر سر کار برود و باز هم در محل کار توسط مردان قدرت طلب دیگر از حقوق و دستمزد برابر محروم می شود و دستمزدش نصف دستمزد مرد می باشد. 11 نداشتن حق دفاع از خیانت مرد ؛ در قانون نابرابر اسلام به مرد اجازه حق خیانت آشکار و علنی را به مرد داده و به یک مرد اجازه داده که همزمان چندین زن داشته باشد هرچند که برای زن سخت است که به او خیانت شود ولی مرد با جسارت با چند زن می تواند زندگی کند .ولی اگر زنی به غیر از مردش با مرد دیگری باشد و خیانت کند حکمش سنگسار است و آن زن باید نابود شود . 12 نداشتن حق طلاق ؛ در زمینه طلاق هم باز هم زن حق طلاق و جدایی ندارد تا زمانی که مرد او را بخواهد هرچند که زن به مرد تمایل نداشته باشد ولی بالاجبار باید با مرد زندگی کند .ولی اگر مردی بخواهد از زنش جدا شود و بعد از یه مدت به او تمایل نداشته باشد بدون توجه به نظر زن می تواند او را طلاق بدهد هرچند که زن به مردش تمایل داشته باشد و خواهان جدایی نباشد ولی بالاجبار طلاق داده می شود. 13 نداشتن حق دیه مساوی ؛ در زمینه حوادث و اتفاقات جسمانی حق دیه زن نصف مرد میباشد و حتی جسمش را نصف و کمتر از مرد در نظر گرفته اند . و خیلی قوانین نابرابر دیگر وجود دارد که زن را از حق و حقوق یک انسان سلب کرده و زن را به حاشیه رانده و با این نوع سرکوبها ما زنانی ضعیف و ناتوان خواهیم داشت و حرکت را از آنها گرفته اند و آنها را دچار عقده های روحی و روانی کرده اند آیا با چنین نوع تربیت ناسالم و سرکوبگری می شود مادران و زنانی با اعتماد به نفس و قوی به وجود آورد آیا با وجود چنین جامعه ناسالمی چگونه میتوان نسل آینده را ساخت ؟…این زنان پرورش دهندگان نسل آینده هستند پس باید قوانین سالم و برابری باشد تا بتوان آینده ای سالم داشت

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …