شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

الله ، رمز ترور و جنایت در جهان امروز

حسن رحمان پناه

شبح ترور بر فراز کشورها و قارەهای پنج گانه جهان در جولان است . هر روز و در گوشەای از جهان، خبر تازە و هولناکی از کشتار و قتل عام مردم سیویل و بی دفاع را در صحنەهای تلویزیون می بینیم . تروریسم اسلامی نه اهداف نظامی ، بلکه محل سکونت مردم عادی را در سراسر جهان هدف گرفتە است .

در بیست روز گذشتە، در سە قارە اروپا ، اسیا و افریقا ، در کشورهای مصر، فرانسە، لبنان، مالی ، عراق و جاهای دیگر ، تروریست های اسلامی صدها تن از انسانهای بی دفاع را در هواپیما، در رستورانها ، در سالن تئاتر، در میدان فوتبال، در تجمع خیابانی و هتل،  در راه اهداف جنایتکارانه و ضدانسانی با اسم رمز ” الله ” قربانی کردند.  صبح روز ٣١ اکتبر ٢٠١٥ بر اثر انفجار تروریستی در یک هواپیمایی شرکت هوایی روسیە برفراز صحرای سینا در مصر، تمام ٢٢٤ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. اسم رمز این جنایت تروریستی ” الله ” و  دولت اسلامی عراق و شام ” داعش ” مسئولیت آن را برعهدە گرفت. روز پنج شنبە ١٢ نوامبر بر اثر دو انفجار انتحاری در منطقە عمدەتآ شیعە نشین ” برج البراجنه، ” در بیروت، پایتخت لبنان کە در کنترل گروە اسلامی “حزب الله” لبنان  وابستە به جمهوری اسلامی ایران است و گروه “داعش” مسئولیت آن را بر عهدە گرفت،  ٤٤ نفر کشتە و بیش از ١٨٠ تن مجروح شدند. این جنایت نیز در راه خدا و اسم رمز آن نیز ” الله” بود. غروب روز جمعە ١٣ نوامبر جانیان اسلامی در زنجیرەای عملیات تروریستی و وحشیانه هماهنگ و سازمانیافتە در پاریس قلب  فرانسە، ١٢٨ نفر را به قتل رساندند، کە آمار کشتەها تا کنون به ١٣٠ تن رسیدە  و بیش از ٤٠٠ نفر نیز  مجروح شدند. اسم رمز این جنایات نیز”الله ” و عاملان آن تروریست های بنیادگرای اسلامی بودند کە در راە ” الله ” این جنایات ضدبشری را آنجام دادند. پرچم آنان ، پرچم سیاه “داعش” بود که با اسم ” الله ” تزئین  شدە  کە نشانه به خاک سیاه نشاندن انسانیت است . قبل از ظهر امروز جمعە ٢٠ نوامبر ٢٠١٥ گروهی مسلح و جنایتکار کە شعارهای اسلامی سردادە  و با اسم رمز ” الله”  هتل  رادیسون  ، در “باماکو” پایتخت کشور “مالی” در قارە افریقا  را که محل سکونت توریست های خارجی است، مورد یورش قرار دادە و ١٧٥ تن را به گروگان گرفتند. بعد از ٣ ساعت درگیری ، این گروگان گیری به قیمت جان ٢٧ نفر به پایان رسید . گفتە می شود گروە القاعده کە رهبر آن “ایمن الظواهری” جانشین اسامه بن لادن است در مغرب و گروه “المرابطون” که شاخه‌ای از آن است، مسئولیت این جنایات را برعهدە گرفتە است . این جنایت تروریستی نیز با اسم رمز “الله” و جهاد در راە خدا آنجام شد. همزمان در بغداد نیز بر اثر دو انفجار انتحاری در مسجد شیعیان این کشور در پایتخت عراق، دەها تن کشتە و مجروح شدند. اسم رمز این جنایت نیز “الله ” می باشد . اکنون توحش جریانات  ارتجاعی اسلامی شیعە و سنی در دولت و حکومت و در اپوزسیون، در کشورهای عراق ، سوریە ، یمن ، لیبی ، افغانستان ، مالی، نیجریە ، لبنان و جاهای دیگر، فراتر از ابعاد کشوری و محلی است و به فاجعەای فرامنطقەای و جهانی تبدیل شدە است . تروریست های اسلامی از نوع سنی و شیعە ، در سطح منطقە و جهان تنها نیستند ، بلکه  از حمایت اشکار دولت های حامی تروریسم  از جملە ترکیە، عربستان سعودی ، قطر، ایران و مدافعان  امپریالیست آنان از قبیل ایالات متحدە آمریکا ، بریتانیا ، فرانسە، آلمان و در جبهە متقابل آنان، روسیە و چین نیز برخوردارند. در طول یک سال اخیر، مردم غیرنظامی ، از کانادا تا استرالیا ، از اروپا تا اسیا و افریقا ، در هر پنج قارە جهان، شوک عملیات و جنایات اسلامی ها را تجربه کردەاند. وحشت از ترور، اکنون به امری روزانه و حاد تبدیل شدە و شهروندان جهان هر روز در خوف ترور و کشتار کور در محل کار و زندگی در رفت و آمد می باشند. جنایات غیرانسانی تروریسم اسلامی آنچنان  عادی و نرمال شدە کە به بخشی از زندگی روزانه همه ساکنین کرە زمین تبدیل شدە و هر روز با دیدن دهها جنایات از صحنه تلویزیونها و انترنیت سر بر بالین می گذاریم و روز بعد در انتظار جنایات هولناک تر از روز قبل  بیدار می شویم . از این جنایات و ترورهای کور و ضدانسانی در کشورهای غربی مردم عادی و جبهە چپ ، کارگری و سوسیالیستی زیان دیدە و جریانات ارتجاعی ، راسیست و ضد مهاجر تقویت شدەاند. تروریسم اسلامی و راسیسم و نژاد پرستی دو روی یک سکە ضد انسانیت هستند کە از همدیگر نیرو گرفتە ، از هم تغذیە می کنند و یکدیگر را تقویت و کمک می نمایند.  اگر ترور فردی و بخصوص  ترور مقامات بلندپایە حکومت ها و یا مخالفین قدرت مداران، سابقە دیرینه در تاریخ بشر دارد ، اما نوع جدید تروریسم کور اسلامی و در شکل بیرحمانه کنونی آن جدید و حداقل به آواخر دهە هفتاد میلادی قرن بیست مربوط می شود. پیروزی جریان اسلامی در ایران ، کسب قدرت سیاسی توسط آن و سرکوب قیام شکوهمند مردم ایران کە به یکی از رویدادهای مهم نیمه دوم قرن بیست معروف است سرآغاز ترورهای دستەجمعی و سربریدنهای کور به منظور حفظ قدرت و مرعوب کردن جامعە و مخالفین است.  قتل ، ترور و سلاخی فردی و گروهی مردم ایران و سپس ترور و گردن زدن فعالین اپوزسیون در خارج کشور توسط جمهوری اسلامی حاکم بر ایران کلید خورد و الگوی دیگر گروەهای تروریست اسلامی گردید. سپس شکل گیری جریانات ارتجاعی_اسلامی با ریشەهای سلفی گری در افغانستان با آموزش های سازمان امنیت پاکستان ، دولارهای بادآوردە عربستان سعودی و حمایت بی دریغ انسانی و لجستیکی و نظامی ایالات متحدە آمریکا ، بخشی از سیاست ایجاد کمربند امنیتی در اطراف اتحاد شوری سابق به منظور جلوگیری از گسترش “کمونیسم روسی” و زمینه ساز یورش همه جانبە جریان نئولیبرال به رهبری “رونالد ریگان و مارگارت تاچر” رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان در یورش به دست آوردهای بشریت و بویژه جلوگیری از شکل گیری و عرض اندام  جریان چپ و کمونیست در خاورمیانه ، حفظ ثبات اسرائیل و در امان ماندن حاکمان مزدور، از قبیل شاە ، شیخ ، سلطان و رئیس جمهورهای مدام العمر در حفاظت از چاەهای نفت در خاورمیانه بود. فروپاشی دیوار برلین و ” بلوک سوسیالیستی” در آواخر دهە هشتاد و اوایل دهە نود قرن بیست و چراغ سبز آمریکا به صدام حسین در یورش به کویت و سپس آغاز جنگ اول خلیج در زمان زمامداری “بوش پدر” آمادگی زایش ، رشد و نمود تروریسم اسلامی این فرزند خلف امپریالیسم در زادگاهش خاورمیانه و در پرورشگاه جراحی آمریکا صورت گرفت. جنایات روزانه اسرائیل و تروریسم دولتی این کشور علیە مردم ستمکش و مظلوم فلسطین با حمایت قدرت های امپریالیست غرب، حمایت ریاکارانه و دروغین جمهوری اسلامی از مردم فلسطین و بازی با کارت فلسطین و حمایت از حرکت های اسلامی_ارتجاعی در کل منطقە با اتکا به دلارهای نفتی و اسلحە و آموزش تروریسم از دیگر عوامل شکل گیری تروریسم بی رحم اسلامی در منطقە می باشد. جنایات وحشتناک تروریست های “القاعدە” در حملات تروریستی ١١ سپتامبر٢٠٠١به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در آمریکا، بهانه به دست “بوش پسر” داد تا طرح ناتمام “بوش پدر” در تعقیب دکترین “پایان تاریخ” و “نظم نوین جهانی” را با یورش به افغانستان و عراق به منظور اطاعت رقبایش از سرکردگی آمریکا در خلاء هژمونی جهانی، بعد از جهان دو قطبی را جبران کند. بمباران های هوایی آمریکا و متحدینش در افغانستان و عراق نه تنها برای مردم این منطقە “آزادی و دمکراسی” وعدە دادە شدە و “خاورمیانه بزرگ” امن را به همراه نیاورد ، بلکە در سرزمین دیکتاتور زدە عراق و افغانستان بذر تروریسم و اسلام بنیادگرا کاشت. همزاد با انفجار بمب ها و کشتار مردم عادی در عراق و افغانستان، تروریست اسلامی متولد می شدند.  رهبران و نظریە پردازان آنان  جنگ با آمریکا و متحدینش را از یورش به مکان ها و مواضع نظامی به جنگ با “غرب” و مردم “کافر” این کشورها جار زدند و از زبان خدا فرمان جهاد صادر کردند. در جنگ ” الله ” با  آمریکا و متحدینش تا کنون مردم بی دفاع قربانی و “الله” و سربازان آن پیروز شدەاند.  خیزش و رویدادهای شمال افریقا و خاورمیانه کە در ژانویە سال ٢٠١١ میلادی جرقه آن با خودسوزی یک جوان دستفروش در کشور “تونس”  زدە شد و سپس به کشورهای دیگر از جمله مصر، یمن ، لیبی و سوریە گسترش یافت، از عمق  خواست و مطالبات برحق و عادلانه مردم زجرکشیدە کشورهای اسلام زدە برای کسب آزادی و حقوق انسانی آنان برخواستە بود.  اما این حیزش و قیام ها  با ضدیت  قدرت های امپریالیستی علیە مردم قیام کنندە و مطالبات آنان و  حمایت بیشرمانه از  حاکمان دیکتاتور و یا گروەهای اسلامی بنیادگرا، اگاهانه و هدفمند به بیراه کشیدە شد. کشورهای سوریە، یمن و لیبی ، در کنار عراق و افغانستان  به مکان و پرورش گروەهای تروریست و بنیادگرای اسلامی تبدیل شدند. پول و اسلحە عربستان سعودی و قطر و ترکیە در حمایت از سلفی ها،  در مقابل رقیب منطقەای آنان جمهوری اسلامی حاکم بر ایران کە سودای هلال شیعە از افغانستان تا فلسطین و لبنان را در سر دارد، آتش روزانه جنگ های کثیف مذهبی، قومی و ارتجاعی را در منطقە شعلە ور و روز به روز بر آن بنزین می باشند. دولت های  امپریالیست آمریکا و متحدینش از جملە فرانسە ، انگلستان و آلمان و در طرف مقابل هم امپریالیست روسیە ، در کشاکش و رقابتهای اقتصادی و تسلیحاتی با یکدیگر و در دفاع از یکی از جبهەهای این جنگ ارتجاعی و خانمانسوز، به حامی و پشت و پناه تروریسم اسلامی از نوع سلفی سنی ، یا شیعە ١٢ امامی و علوی آن تبدیل شدەاند. در دو جبهە جنگ ارتجاعی تروریست ها با حمایت دولت های جنایتکار منطقە و حامیان امپریالیست آنان و با نظارت و پشتیبانی “الله ” قربانیان این جنگ ضدانسانی در هر پنج قارە جهان مردم بی دفاع و سیویل و برندگان آن ، شرکت های عظیم نظامی_ صنعتی و ” الله ” هستند.  اکنون که ” الله ” این اسم  رمز ترور و جنایت در جهان، در دست تروریست ها  و حک شدە بر پرچم آنان به ابزاری جهت قتل عام و کشتار مردم بی دفاع تبدیل شدە و روزانه دەهها و صدها انسان سیویل را در گوشە و کنار دنیا  به کام مرگ و نیستی می فرستد و خطری جدی برای کل بشریت است ، تقابل با آن ، نه جدالی آسمانی و نه در متون خرافی منصوب به آن ، بلکە بسیار زمینی و در مناسبات طبقاتی کنونی نظام سرمایەداری، روزانه تولید و بازتولید می شود و باید از آن رمز زدایی کرد تا مبارزە با آن به امری کاملآ زمینی و ملموس تبدیل شود .  سال ها است تروریست ها و حامیان آنان به جنگ انسانیت برخواستەاند، لذا مبارزە با تروریسم  نیز امری جهانی ، همگانی و انساندوستانه است . در رآس و پیشاپیش این مبارزە، طبقە کارگر جهانی، جریان کمونیست ، چپ ، سکولار و  بشریت مترقی و آزادیخواه قرار دارد کە میتوانند و شایستە است رسالت تاریخی و سرنوشت ساز خود را ایفا نمایند. ٢٠ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …