هه‌ینی 19 ته‌مموز 2024

اطلاعیه مشترک سه جریان کومه‌له به مناسبت جانباختن کورش بخشنده

سه جریان کومه‌له که در شرف اتحاد و یکپارچگی هستند، در اطلاعیه ای مشترک یاد و خاطره کورش بخشنده، چهره محبوب و شناخته شده جنبش کارگری را گرامی می دارند.

 

گرامیباد یاد و خاطرە کورش بخشندە

با تاسف فراوان، روز پنجشنبه برابر با ١٤ ابانماە ، کورش بخشنده‌، برادر رفیق جانباخته شاهرخ بخشنده‌ مبارز سوسیالیستی که توسط رژیم اسلامی ایران در سال ١٣٦٢ اعدام گردید، جانباخت. رفیق کورش چهره‌ مبارز، محبوب و شناخته شده‌ جنبش کارگری ، عضو کمیته‌ اجرائی دفاع از کارگران مهاباد ، عضو کمیته هماهنگی تشکلهای کارگری ، بر اثر سکته‌ قلبی در گذشت. بدون شک مرگ کورش ضایعه ای برای جنبش کارگری و ازادیخواهی است. اما مراسم تشیع جنازه اش از طرفی بروشنی نشان داد که رنج و زحمات مبارزین ازدایخواه، کسانی که زند گیشان را وقف مبارزه‌ در راه ازادی و برابری انسانها نمودە اند، از سوی تودەهای ازادیخواه و مبارز، گرامی است و فراموش نخواهد شد.

 

از سوی دیگر بە روشنی پتانسیل عدالت خواهی و ازادیخواهی را در کردستانی که بیش از ٣٧ سال است از سوی یکی از ارتجاعی ترین و دیکتاتورترین رژیمهای تاریخ معاصر سرکوب می گردد، نمایان نمود. در کشوری که سنگسار و قانون قصاص یکی از بنیادهای فکری و اجرائی ان است، در تاریکستان جهل و خرافه‌ قوانین اسلامی، بر افراشتن پرچمهای سرخ و خواندن سرود انترناسیونال سرود همبستگی کارگران از سوی جمعیت انبوهی از مردم عدالتخواە در شهر همیشه‌ سرفراز سنندج، دریچه امیدی به‌ سوی فردائی بهتر و اینده‌ای روشنتر است .

 

ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مبارز سوسیالیست و پر شور جنبش کارگری، در گذشتش را صمیمانه به خانواده ، همرزمان وی و کارگران کردستان و ایران تسلیت می گوییم.

 

هیئت هماهنگی سە جریان کومەلە

 

١٦ آبانماە ١٣٩٤ برابر با ٧ نوامبر ٢٠١٥

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …