یه‌ك شه‌ممه‌ 25 شوبات 2024

يک عضو بلند پایه دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شد

یک عضو دیگر سپاە پاسداران ایران کە برای دفاع از حکومت بشار اسد در این کشور مشغول فعالیت‌های نظامی بود، طی یک درگیری‌نظامی در این کشور کشتە شد.

خبرگزاری‌های وابسته به حکومت ایران گزارش دادند کە روز یکشنبە نوزدهم مهرماە ١٣٩٤، یک سرهنگ سپاە پاسداران همراە با ١٠ تن از شبه‏نظامیان افغانی و پاکستانی وابسته به ایران در سوریە کشتە شدەاند.

طی این درگیری “علیرضا قنواتی” سرهنگ سپاە پاسداران ایران به همراه ٨ عضو دیگر سپاە از گردان “فاطمیون” و ٢ عضو از گردان “زینبیون” در سوریە کشتە شدند.

هم‌اکنون شماری از نیروهای سپاە پاسداران و بسیج ایران و شبه‏نظامیان شیعه‏ی وابسته به این حکومت تحت عنوان “محافظت از حرم زینب” در سوریە همراە با نیروهای اسد علیە اپوزیسیون این کشور در حال جنگ هستند.

در این زمینە چند روز پیش “حسین همدانی” مرد شمارە دو سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران، در درگیری‏های شهر حلب سوریە کشتە شد.

سپاە پاسداران، یکی از مهمترین نیروهای حامی بشار اسد در سوریە بە شمار می‌آید کە تاکنون شماری از نیروهای این سپاە در درگیری‌های سوریە کشتە شدەاند.

مخالفان اسد بر این باورند کە نیروهای سپاە پاسداران در سوریە، مستقیماً در حال جنگ هستند و از این حکومت حمایت می‌کنند.

تاکنون کشورهای عربی، اتحادیە اروپا و آمریکا نسبت بە دخالت‌های نظامی ایران در جنگ داخلی سوریە و حمایت این حکومت از بشار اسد به شدت انتقاد کردەاند. این در حالیست کە این حکومت هفتە گذشتە نیروی نظامی بە سوریە فرستاد.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …