پێنج شه‌ممه‌ 9 شوبات 2023

وضعیت خودکشی در ایلام بحرانی است

مسئولان رژیم ایران در استان ایلام اعلام کردەاند، آمار خودکشی در این استان نگران‌کنندە و در سطحی خطرناک قرار دارد.

وضعیت اجتماعی ایران در جهان در سطحی بسیار نامناسب قرار دارد و مسئولان رژیم نیز هیچ برنامەای برای حل مشکلات اجتماعی ندارند.

به گزارش منابع خبری حکومتی، روز شنبە چهاردهم شهریورماە 1394 خورشیدی اعلام کردند، آمارهای خودکشی در استان ایلام در مقایسە با سال‌های قبل کاهش یافتە اما وضعیت خودکشی در این استان هنوز جای نگرانی است.

این آمارها نیز در حالیست کە مسئولان حکومت آماری واقعی در مورد خودکشی و آسیب‌های اجتماعی منتشر نمی‌کنند.

طبق آمارهای وزارت رفاە ایران، استان ایلام رتبە نخست بیکاری را دارد و جمعیت این استان زیرخط فقر مطلق هستند.

استان ایلام با مجموع 585 هزار نفر جمعیت رتبە نخست خودکشی را نیز بە خود اختصاص دادە و تنها در حدود یک سال 2 هزار نفر در این استان خودکشی کردەاند.

سن خودکشی در ایلام کمتر از 30 سال اعلام شدە و زنان بیشتر از مردان بە خودکشی دست می‌زنند.
آمارهای خودکشی در ایران بە عللی چۆن بیکاری، طلاق، گسستگی هویت (آنومی)، افسردگی. فقر و عوامل دیگر برمی‌گردد.
بر اساس آمار پزشک قانونی ایران طی سال‌های 1380 تا 91 خورشیدی بیشتر از 30 هزار نفر از طریق خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …