پرویز افشار، معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، شنبه ۱۷ مرداد، از سابقه مصرف مواد مخدر در میان ۱۲۵ هزار دانش آموز خبر داد.