ماڵەوە / فارسی / ارسال پارازیت و فیلتر اینترنتی در سنندج و حومه افزایش یافته است

ارسال پارازیت و فیلتر اینترنتی در سنندج و حومه افزایش یافته است

طی روزهای اخیر ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای و همچنین فیلتر سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی در سنندج و حومه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

طبق گزارش رسیده به “زاگرُس پُست”، طی روزهای اخیر و بعد از سفر “حسن روحانی” رئیس جمهور ایران به شهر سنندج، ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای و بویژه کانالهای کُردی و همچنین فیلتر و مسدود کردن سایتها و شبکه های اجتماعی به میزان زیادی افزایش یافته است.

یکی از ساکنان روستای “ننله” در حومه سنندج می گوید: بعد از اینکه روحانی به شهر سنندج سفر کرد فشار و کنترل فضای مجازیی و ارسال پارازیت بر روی کانالهای ماهواره ای افزایش یافته و دستررسی به این کانالها بسیار دشوار می باشد و سرعت اینترنت نیز به میزان زیادی کاهش یافته است.

قابل یادآوریست، ارسال پارازیت و امواج مغناطیسی برای سلامتی شهروندان بسیار خطرناک می باشد و بویژه برای زنانی که باردار می باشند و می تواند عوارض فرآوانی بر روی کودکان آنها داشته باشد و باعث پیدایش چندین بیماری کشنده می باشد.

بابەتی هاوپۆل

قدرت جنگهای اقتصاد / رشاد – مصطفی سلطانی

مهاتماگاندی : جنگ اقتصادی شکنجەای طولانی است و، لطماتش آز آنچە در ادبیات جنگی بیان …