روزنامه اسرائیلی « یدیعوت احرنوت» به نقل از یک مقام نظامی گزارش داد، شمار کشته های حزب الله لبنان در سوریه، به 2000 نفر رسیده است. به گفته این روزنامه 100 نفر از آنها تنها طی دو هفته اخیر در قلمون سوریه کشته شده اند.