پێنج شه‌ممه‌ 23 ئایار 2024

«خدیجە مھدوی پور» بە ٢ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدوی پور» بە ٢ ماە حبس تعزیری محکوم شد

برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد اھل شھرستان ایوانغرب با ھویت «خدیجه مهدی‌پور» ۳۴ساله کە روز یک‌شنبه ۱۸ مهرماە ١٤٠٠ شمسی، بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای امنیتی ایلام در منزل عمویش بازداشت شدە بود، پس از محاکمە در دادگاە انقلاب ایلام  به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم شدە است.

نامبردە کە متھم بە «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» و «توهین به رهبری» می باشد، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، محکوم بە تحمل اشد مجازات «٢٠ماه حبس»  شدە است.

شایان ذکر است؛ پیشتر نیز این فعال زن، روز شنبه 20 مهرماە 1402، به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب ایلام به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …