پێنج شه‌ممه‌ 30 ئایار 2024

تایید حکم اعدام «شاکر بھروزی» از طرف دیوان عالی کشور

تایید حکم اعدام «شاکر بھروزی» از طرف دیوان عالی کشور

روز سه‌شنبه ۶ مهرماە سال جاری، دیوان عالی کشور حکم «شاکر بهروزی» زندانی سیاسی اهل ارومیه کە بە اتھام «قتل یک عضو سپاه پاسداران» بە اعدام محکوم شدە بود را، تایید کرد.

تایید این حکم در حالی صورت گرفتە است کە، ۱۲ نفر از ساکنین روستای دیزج مرگور شهادت داده‌اند که نامبردە، هنگام قتل «مامل محمدی» در روستای خودشان بوده است. و همچنین خانوادهی مقتول نیز پیشتر شکایتی علیه شاکر بهروزی مطرح ننمودە بودند، ولی این خانوادە تحت فشار نیروهای اطلاعات سپاه ناچار بە ثبت شکایت علیە شاکر شدەاند.

گفتنی ست، این فعال سیاسی پس از جدایی از حزب دمکرات کردستان و بازگشت بە ایران، در ٢١ اسفندماە ١٣٩٧ توسط نیروھای اطلاعات ایران بازداشت شدە بود و پس از ان در دادگاە جداگانە بە اتھام عضویت در حزب دمکرات کردستان، بە ٥ سال حبس، محکوم شد.

نامبردە در مدت یک سال و ٩ روز بازداشت، از حق داشتن وکیل محروم و این مدت را در سلول انفرادی و تحت شکنجە برای اعتراف بە قتل «مامل محمدی» بودە است.

پیشتر نیز این زندانی سیاسی بە اتھام «بغی» و «عضویت در حزب کوملە» بە اعدام محکوم شدە بود کە این حکم در تیرماه ۱۴۰۰ توسط دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شده بود.

 

 

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …