پێنج شه‌ممه‌ 30 ئایار 2024

یازدە ماە حبس بە جرم پوشیدن لباس کردی

یازدە ماە حبس بە جرم پوشیدن لباس کردی

روز سه‌شنبه دوم شھریورماە ۱۴۰۰، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کُردستان، حکم ۱۱ ماه حبس عطا رحمان‌زاده معروف به (شمال سقزی) شهروند اهل سقزرا کە پیشتر بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۱ ماه حبس محکوم شده بود، را عیناً تایید کرد.

نامبردە کە روز پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۹، بە نشانەی اعتراض بە اظھارات توھین امیز مجری صدا و سیمای جمھوری اسلامی در مورد پوشش و لباس کردی، با پوشیدن لباس کُردی بە میدان «هەڵۆ» سقز رفته بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و بعدها با وثیقه و موقتاً تا زمان برگزای نشست دادگاه آزاد شده بود.

این فعال مدنی بر طبق حکم شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۱ ماه حبس محکوم شده بود، کە این حکم در دادگاە تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

این شھروند سقزی پیشتر و در سال ۹۷  نیز از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «حمایت از همه پرسی استقلال حکومت اقلیم کُردستان» به یک سال حبس محکوم و به زندان رفته بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …