سێ شه‌ممه‌ 26 ئه‌یلول 2023

ترور « موسی باباخانی» توسط عواملین جمھوری اسلامی در اربیل عراق

ترور « موسی باباخانی» توسط عواملین جمھوری اسلامی در اربیل عراق

روز شنبە ١٦ مردادماە سال جاری، جسد فعال سیاسی کرد« موسی باباخانی» در ھتل «گل سلیمانیە» واقع در مرکز اربیل، پیدا شد.

حزب دمکرات کردستان ضمن تایید این خبر افزود؛ نامبردە کە بە مدت ٢٠ سال عضو حزب دمکرات کردستان « حدک» بود، دو روز پیش توسط عوامل جمھوری اسلامی ربودە و بە شدت مورد شکنجە قرار دادەاند.

نیروھای امنیتی اقلیم کردستان دربارەی ترور «باباخانی » کە عضو کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان «حدک » نیز بود، تاکنون اظھارنظری ننمودە است.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …