چوار شه‌ممه‌ 22 ئایار 2024

لغو حکم اعدام « سامان کریمی» زندانی سیاسی کرد

لغو حکم اعدام « سامان کریمی» زندانی سیاسی کرد

در نشست دادگاە تجدید نظر زندانی سیاسی کرد، « سامان کریمی » اھل بانە کە روز شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ برگزار شد،  حکم اعدام  و ۱۱ سال حبس وی لغو شد.

بر طبق حکم صادره، سامان کریمی به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران»،« و تبانی علیه امنیت کشور»و«تبلیغ علیه نظام » بە ٩ سال زندان محکوم شد. کە با احتساب ایام بازداشت شدەی قبلی، قابل اجرا می‌باشد.

نامبردە، روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت ، ابتدا به بازداشتگاه شهرامفر سنندج منتقل و پس از سه ماه بازداشت، به زندان مرکزی این شهر منتقل گردید.

این زندانی سیاسی، پیشتر در مورخ ٢١ ابان ١٣٩٨ توسط شعبە یک دادگاە انقلاب سنندج بە اتھام« بغی» از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران، بە اعدام و یازدە سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …