چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

امروز پنجشنبە ١٠ تیرماە سال جاری، « ارمان رحیمی» کارگر ٣٤ سالە، اھل روستای میانە از توابع کلاترزان و ساکن سنندج، متاسفانە بر اثر سانحەی سقوط از ساختمان جان باخت.

لازم بە ذکر است، نامبردە کارگر فصلی، متاھل و صاحب دختری ھفت سالە بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …