پێنج شه‌ممه‌ 9 كانونی یه‌كه‌م 2021
ماڵەوە / جیهان / ١٦٠ میلیون کودک قربانی کار در سال ٢٠٢٠

١٦٠ میلیون کودک قربانی کار در سال ٢٠٢٠

١٦٠ میلیون کودک قربانی کار در سال٢٠٢٠

بە گزارش یونیسف «صندوق کودکان سازمان ملل» کە ھر چھار سال یکبار منتشر میشود، و این گزارش در اوایل سال ٢٠٢٠ و پیش از پاندومی کرونا تھیە شدە بود، ١٦٠ میلیون کودک در سراسر جھان  قربانی کار کودکان شدەاند.

این امار نشانگر افزایش میزان کودکان کار می باشد چراکە نسبت  بە امار چھار سال پیش، ھشت میلیون و پانصد ھزار کودک دیگر نیز، علیرغم سن کم، وارد بازار کار شدەاند

روند رو بە رشد این امار حاکی از ان است کە این میزان افزایش در طی بیست سال گذشتە کم سابقە بودە است.

گزارشھا حاکی از ان است بیش از نیمی از این کودکان در ردەی سنی پنج تا یازدە سال می باشند و متاسفانە بیشترین اسیبھای روحی و جسمی را متحمل شدە و اکثر انان از تحصیل محروم می باشند

بابەتی هاوپۆل

کشتە شدن یک زن بدست برادرانش در سنندج

کشتە شدن یک زن بدست برادرانش در سنندج بنا بە گزارشھا روز جمعه ۱۲ آذر …