کشته‌شدن یک شهروند اهل ماکو از سوی نیروهای سپاه پاسداران

احمد آرسن شهروند اهل شهر ماکو در محل سکونتش هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، یک شهروند اهل ماکو به نام “احمد آرسن” در محل سکونتش توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و جان خود را از دست داد.

احمد آرسن در محل سکونتش در روستای مولیک ار توابع ماکو بعد از شنیدن صدای در، به جلوی پنجره رفت و سپس توسط نیروهای سپاه پاسداران به رگبار بسته شده و سپس جانش را از دست داده است.

دوازده خودروی سپاه پاسداران در هنگام حادثه، روستا را محاصره کرده بودند و بعد از کشتن احمد آرسن، جنازه‌اش را با خود برده‌اند. علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ی آرسن به مراکز امنیتی و قضایی ماکو، هنوز جنازه‌ به آنها تحویل داده نشده است.

احمد آرسن، راننده‌ی تاکسی و اهل روستای مولیک از توابع شهر ماکو است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …