چوار شه‌ممه‌ 28 شوبات 2024

چهار زندانی سیاسی از زندان سنندج آزاد شدند

طی روزهای اخیر شاهو اسکویی و همایون بهمنی به صورت مشروط و داوود احمدی و حیدر (صلاح) ساعدی با استفاده از مرخصی پایان حبس از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. این زندانیان سیاسی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به تحمل حبس محکوم شده بودند.

داوود احمدی و حیدر (صلاح) ساعدی با استفاده از مرخصی پایان حبس و شاهو اسکویی و همایون بهمنی به صورت مشروط آزاد شدند.

همایون بهمنی در تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۷ در شهر دیواندره بازداشت و پس از ۵ ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. سپس وی توسط دادگاه انقلاب سنندج به اتهامات “ارتباط با یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه رژیم” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس تعزیری کاهش یافت. همایون بهمنی روز یکشنبه ۸ دی‌ماه ۹۸ جهت اجرای حکم حبس راهی زندان سنندج شد.

شاهو اسکویی نیز سال ٩٧ توسط شعبە‌ی یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد که حکم وی نهایتا در دادگاه تجدیدنظر به ٣٠ ماه حبس کاهش یافت و مورخ ٢ دی ٩٨ جهت اجرای حکم راهی زندان سنندج شد.

داوود احمدی و حیدر ساعدی هم روز ۱ خردادماه ٩٨ در سنندج بازداشت و در تاریخ  ۴ خرداد همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

این شهروندان بعد از مدتی مجددا بازداشت شدند و تا هنگام صدور رای دادگاه، به صورت بلاتکلیف در زندان سنندج به سر بردند و نهایتا به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم” هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تعزیری برای هرکدام کاهش یافت.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …