یه‌ك شه‌ممه‌ 19 ئایار 2024

انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اشنویه به زندان نقده

طی روزهای اخیر سه زندانی اهل اشنویه به نام های غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده به زندان نقده منتقل شدند. این زندانیان پیش از این در زندان اشنویه در حال تحمل دوران محکومیت خود بودند.

طی روزهای اخیر سه زندانی سیاسی به نامهای غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده اهل شهرستان اشنویه، بدون اطلاع قبلی از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شدند.

غفور برهم پیشتر در تیرماه ٩٧، از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تردد غیرمجاز از مرز، ضمن عدم امکان دسترسی به وکیل توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه عینا تأیید شد. آقای برهم در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اشنویه منتقل شد.

همچنین در تاریخ یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸ نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان اشنویه “وهاب علیزاده” را به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم بازداشت کرده بودند، که پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه آزاد شده بود. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام در دادگاه انقلاب ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

یعقوب زردشوانه نیز سال گذشته با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب مخالف رژیم به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و سپس جهت تحمل حکم به زندان اشنویه منتقل شد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …