شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

افزایش حکم حبس شهرام کاظمیان از سوی دادگاه تجدید نظر

افزایش حکم حبس شهرام کاظمیان از سوی دادگاه تجدید نظر

 حکم پنج سال حبس شھروند کرد، «شهرام کاظمیان» از سوی دادگاه تجدید نظر استان افزایش یافت

نامبردە در ٢٦ دی ماە سال ٩٨، بازداشت و پس از تحمل ٢٦ روز سلول انفرادی ادارەی اطلاعات، در مورخ ١٢ اسفند٩٨، از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی «علی شیخ لو»  بە اتھام ھمکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران، بە پنج سال حبس محکوم شد .ولی در جریان اعتراض نامبردە بە این حکم ،  از سوی یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان ارومیە، حکم وی از پنج سال  بە ٦ سال حبس تغییر یافتە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای کاظمیان کە هم اینک در مرخصی بە سر می برد، بە حکم صادرە اعتراض و درخواست واخواهی بە دیوان عالی کشور کردە است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …