سێ شه‌ممه‌ 30 تشرینی دووه‌م 2021
ماڵەوە / جیهان / آمار قربانیان کرونا در جھان پنج رقمی شد

آمار قربانیان کرونا در جھان پنج رقمی شد

تعداد شھروندانی کە جانشان را در کشورھای مختلف جھان بە دلیل ابتلا بە ویروس کشندە کرونا از دست دادەاند بە ١٠ ھزار تن رسید.

این آمار کە از طرف سازمان بھداشت جھانی و بر اساس ادعای حکومتھا منتشر می شود حاکی از آن است کە، تا کنون بیش از ٢٤٠ ھزار نفر در حدود ١٧٠ کشور جھان بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از این تعداد بالغ بر ١٠ ھزار نفر جانشان را از دست دادەاند.

در این میان کشور ایتالیا با بیش از ٣٤٠٠ کشتە بیشترین کشتە را در سطح جھان دارد، چین کە مبدا پیدایش این بیماری است با بیش از ٣٢٠٠ کشتە در ردە دوم و ایران با ١٣٠٠ کشتە سومین کشور پر تلفات بە دلیل شیوع بیماری کرونا میباشد.

با این حساب در ھر یک دقیقە و نیم یک نفر در جھان بە دلیل ابتلا بە کرونا جانش را از دست میدھد و بر اساس گفتە سخنگوی وزارت بھداشت رژیم اسلامی ایران، در کمتر از ھر ١٠ دقیقە در ایران یک فرد مبتلا بە این ویروس جانش را از دست میدھد.

تعداد قربانیان در ایران گرچە اکنون نیز در جایگاە سوم جھانی میباشد، اما کنشگران مستقل رسانەای و سیاسی و ھمچنین صاحب نظران پزشکی در جھان بر این باور ھستند کە، آمار منتشرە از جانب جمھوری اسلامی یک پنجم آمار واقعی است و رژیم در این مورد نیز از ترس اعتراضات مردمی بە بی کفایتی رژیم، در حال پنھانکاری میباشد.

بابەتی هاوپۆل

آزادی کارو کریمی تودیع قرار وثیقه در ارومیه

کارو کریمی شهروند بازداشتی اهل سنندج با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی …