پێنج شه‌ممه‌ 22 شوبات 2024

بازداشت سە شھروند در کرمانشاە،شاھین دژ وارومیە

بازداشت سە شهروند در کرمانشاه، شاهین دژ و ارومیە

طی روزهای گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای شاهین دژ، ارومیە و کرمانشاه سە شهروند کرد را بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

بە گفتەی یک منبع مطلع؛ اسامی یکی از بازداشت شدەگان ابوالفضل زاھد ذکر شدە است کە بر پایە اتھام ھمکاری با احزاب کردستانی و در سالگرد ھفتاد و چھارمین سال برپایی جمھوری مھاباد، روز چھارشنبە ٢بھمن ١٣٩٨دستگیر شدە است.

ھمزمان با ان، یک شهروند دیگر اهل ارومیە با هویت ”سمیع علیزادە“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت کە سرنوشت وی تا کنون نامعلوم می باشد.

 قابل ذکر است، در شاھین دژ نیز شھروند کرد دیگری، بە نام «مھدی اسماعیلی» بدون ذکر دلیل یا دلایلی توسط نیروھای اطلاعات بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است و تلاشھای خانوادە وی برای اطلاع از اوضاع او تا کنون بی نتیجە ماندە است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …