اعتراضات مردم اصفهان و درگیری با نیروهای نظامی رژیم

در ادامه تظاهرات اعتراض‌امیز در خیابان شاپور اصفهان در روز چهارشنبه ١٠ مرداد ماە برای دومین روز، به درگیری میان معترضان و نیروها امنیتی و انتظامی رژیم انجامیده است.

نیروهای امنیتی رژیم با پرتاب گاز اشک اور و شلیک گلوله‌هایی از تفنگ‌های پینت بال، سعی در بر هم زدن اعتراضات بر حق مردم و متفرق کردن معترضان کردند.

روز سه‌شنبه هم اعتصاب و تظاهرات مردم ناراضی در اصفهان در اعتراض به بحران اقتصادی و مالی در ایران تا پاسی از شب ادامە داشت،این تظاهرات در خیابان شاپور جدید اصفهان برگزار شد.

 درتیر ماە گذشته نیز در پی افزایش ناگهانی قیمت دلار، بازار تهران هم شاهد اعتصاب و اعتراض بازاریان بود.

با وجود کنترل قیمت دلار برای چند هفته، طی روزهای گذشته بار دیگر نرخ دلار در ایران سیری صعودی به خود گرفت و به مرز ١٢٠٠٠تومان رسید. بدین ترتیب واحد رسمی پول ایران تنها در دو روز حدود ١٨ درصد از ارزش خود را از دست داد. البته در ساعت‌های بعد از ظهر بار دیگر قیمت دلار کاهش یافت و به حدود 10200 تومان رسید.

سقوط ارزش واحد پول ایران باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.

در دی ماە سال ٩٦ شمسی، اکثر شهرهای ایران شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به وضعیت معیشیتی بود که به اعتراض‌های دی ماه شهرت یافت.

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …