فوری: بازداشت شدگان همایش “خویندوان” و اتهام همکاری با احزاب کردستان ایران

5 تن از بازداشت شدگان همایش “خویندوان” در شهر ایلام، که چهار شنبه شب برابر با  14 تیرماه، به دست نیروهای وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شده بودند، به همکاری با احزاب کردستان ایران متهم شده اند.

بر اساس گزارش رسیده به سایت خبری “زاگرس پست”، اداره ی اطلاعات  شهرستان کرمانشاه، پنج تن از اعضای همایش “خویندوان” را به اتهام “همکاری با احزاب کردستان ایران” و ” تفرقه میان اقوام ایرانی” متهم نموده است.

“مصطفی باقری آشنا مهندس و ساکن شهرستان کنگاور و از اعضای سازمان مهندسی شهرستان کرمانشاه، سید اردشیر موسوی کارشناس علوم سیاسی و ساکن شهرستان کرمانشاه ، مهدی آزاد بخت اهل کرمانشاه و عکاس، بیژن همتی مهندس و اهل کرمانشاه و شهریار طهماسبی کارشناس جامعه شناسی و اهل کرمانشاه” مشخصات بازداشت شدگان همایش “خویندوان” می باشند که به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر وبه زندان “دیزل آباد” انتقال داده شده اند.

در ادامه ی بازداشت ها در کردستان، روز شنبه 16 تیرماه، “ارسلان همتی” فعال مدنی اهل شهرستان قروه،به دست نیروهای امنیتی شهرستان سنندج بازداشت شده است.

منتظر اخبار بیشتر در این زمینه باشید

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …