شه‌ممه‌ 22 حوزه‌یران 2024

فیلم “شور شیرین” / جوامیر مارابی

جمهوری اسلامی دشمنی خود با مردم كورد را به‌ روز میكند

تاریخ حاكمیت جمهوری اسلامی در كوردستان تاریخی مالا مال از سركوب و اشغالگری و زندان و قتل و عام مردم بی دفاع است. جمهوری اسلامی هیچ گاه‌ نتوانسته‌ است در كوردستان حتی به‌ مشروعیت نسبی دست بیابد. این مردم هنوز فرمان جهاد خمینی بر علیه‌ كوردستان و قتل و عام مردم قارنا و قه‌لاتان و صدها جنایت دیگر را فراموش نكرده‌اند. مردم كوردستان هیچگاه‌ این رژیم را از خود نداسته‌اند و همیشه‌ به‌ مثابه‌ حاكمیتی بیگانه‌ و اشغالگر با آن برخورد كرده‌اند و میكنند. مستقر شدن نیروها رژیم و تحمیل حاكمیت این رژیم با زور و توسل به‌ خشوت تامین شده‌ است.

این رژیم خود بهتر از هر كس دیگری به‌ این واقعیت واقف است. به‌ همین خاطر است كه‌ از تمام راهها جهت كسب مشروعیت در كوردستان استفاده‌ میكند و هر بار هم با شكست پروژهایش روبرو میشود. یكی از این راهها به‌ اصطلاح كار فرهنگی است. بعد از درست كردن فیلم “چ” كه‌ به‌ زندگینامه‌ چمران و بودن او در كوردستان میپردازد، در هفته‌ها اخیر رژیم اكران فیلمی به‌ نام “شور شیرین” را آغاز نموده‌ است. كه‌ روایت زندگی “محمود كاوه‌” از جلادان سپاه‌ پاسداران و همچنین به‌ چگونگی اشغال شهر بوكان میپردازد. من این فیلم را كامل نگاه‌ كردم. به‌ همین خاطر چند نكته‌ای را در مورد این فیلم ضروری میدانم:

1- در تمام فیلمها و كارهای فرهنگی كه‌ این رژیم جهت منحرف كردن اذهان مردم مناطق دیگر ایران و نسلهای جدید در كردستان به‌ آن پرداخته‌ است، دارای نقاط مشتركی هستند. او میخواهد چیزی را تبلیغ كند كه‌ از مشخصه‌های اصلی خود او است. در این فیلم و فیلمهای دیگر اینگونه‌ وانمود میكند كه‌ گویا پیشمرگان كورد و احزاب اپوزیسیون رژیم، مخالف شادی و رقص و سرور مردم هستند. در این فیلمها همیشه‌ بخشی از فیلم به‌ حمله‌ پیشمرگان به‌ شادی مردم و عروسهای آنان اختصاص داده‌ میشود!! این در حالی است كه‌ این رژیم هرگونه‌ شادی و رقص و آواز و سرزندگی مردم را به‌ عنوان خطری جهت متزلزل كردن پایه‌های اعتقادی خویش مپیندارد. ما همین حالا هم شاهد حمله‌ برنامه‌ریزی شده‌ عوامل رژیم به‌ عروسهایی و برپایی مراسمات شادی و تجمعات جوانان و گشت و تفریح آنان هستیم. اگر خلاصه‌ كنم، شادی با فلسفه‌ وجودی جمهوری اسلامی در تضاد است.

2- تهیه‌ كنندگان این فیلم با نهایت بی شرمی اینگونه‌ وانمود میكنند كه‌ گویا پیشمرگان به‌ زور وارد خانه‌های‌ مردم میشوند و باج گیری میكنند و مردم كوردستان در مقابل آنها ایستادگی و مقاومت میكنند!! این دیگر از آن دسته‌ تحریفات مضحك و كمدی است. كوردستان و تاریخ مبارزات احزاب كردستان مملو از پیوند ناگسستنی مردم با احزاب كوردستان است. سر منشا پیدایش و حمایت و ماندگاری و پشتیبانی احزاب همان مردم كوردستان هستند. نام پیشمرگ همین حالا هم نامی مقدس و بسیار محبوب است در میان مردم كوردستان. اگر بخواهیم در این مورد بنویسم، باید كتابها نوشت و هزاران هزار خاطر را در این مورد بیان كرد. من خود از نزدیك شاهد این محبوبیت بوده‌ام و هستم. باج گیری و گروگانگیری كار خود رژیم است. رژیمی كه‌ به‌ زندانی تجاوز میكند تا از او اعتراف بگیرد، رژیمی كه‌ پیش چشم زندانی خانواده‌ او را شكنجه‌ میكند (بچه‌ و همسر و خواهر و مادر و برادر و پدر و …). حافظه‌ ما مردم كوردستان پر است از خاطرات تلخ و فراموش نشدنی برخوردهای سركوبگرانه‌ای كه‌ با ما شده‌ است. این چیزهایست كه‌ ما از رژیم دیده‌ایم. مردم كوردستان همیشه‌ به‌ مثابه‌ سپر دفاعی خود در برابر تجاوزهای رژیم به‌ پیشمركان و احزاب كوردستان مینگرند.

3- تهیه‌ كنندگان این فیلم در تهیه‌ آن دچار اشتباهات فاحشی هم شده‌اند كه‌ نشانه‌ شناخت نادرست آنها از احزاب موجود در كوردستان و تخیلی بودن رویدادهای موجود در فیلم است. این فیلم اشاره‌ دارد به‌ حزب دمكرات كوردستان ایران، در حالی میخواهد اتهام نادرستی كه‌ دستمایه‌ فرمان جهاد خمینی به‌ كوردستان بود را تكرار كند. ولی این بار به‌ اشتباه‌ حزب دمكرات را نشان میدهد. القا كردن دروغی شاخدار به‌ مردم بقیه‌ نقاط ایران كه‌ گویا كومله‌ مساجد را به‌ آتش میكشد و در مساجد مشروبات مینوشند و در مساجد دختران و پسران پیشمرگان با هم روابط دیگری دارند!! و از این طریق میخواست كه‌ كوردستان را منطقه‌ای كافرستانی نشان دهد كه‌ حمله‌ به‌ آن رواست!! این اتهامان در دنیا واقعی هیچ گاه‌ در كردستان اتفاق نیافتاده‌ است. این پاسداران اسلام بودند كه‌ به‌ فرمان خلخالی جلاد به‌ كوردستان حمله‌ كردند و در روستای قارنا ملای مسجد را در حالی كه‌ قرآن را روی سر گذاشته‌ بود و میخواست با نیروهای رژیم صحبت كند كه‌ بلكه‌ بتواند از وقایع جنایت جلوگیری كند، او را به‌ گلوله‌ بستند و كشتند.

نكته‌ای دیگری كه‌ میخواهم در اینجا به‌ آن اشاره‌ كنم، بودن زنان پیشمرگ در میان حزب دمكرات است (در این فیلم). واین هم نشانه‌ی واهی بودن معلومات تهیه‌ كنندگان فیلم است. تا جایی كه‌ من خبر دارم، زمان مورد اشاره‌ فیلم وقتی است كه‌ فقط كومله‌ دارای نیروی مسلح زن بوده‌ است. حركتی كه‌ تمام ارتجاع منطقه‌ را هم دچار شوك كرد.

4- در این فیلم “جاشها” جایگاه واقعیشان نشان داده‌ شده‌ است. عواملی كه‌ رژیم توانست با كمك و همیاری آنها كوردستان را به‌ اشغال خود در بیاورد. كسانی كه‌ به‌ جنبش كوردستان پشت كردند و به‌ اهداف رژیم خدمت كردند و تا همین حالا هم یكی از عوامل ماندگاری رژیم در كوردستان هستند. در این مورد ما و رژیم هم نظر هستیم. اگرچه‌ رژیم آنرا خدمت به‌ نظام و مملكت میداند و میخواهد بقبولاند، ولی ما آنرا خیانتی نابخشودنی میدانیم.

5- در فیلم نكات ریز و قابل توجهی هست كه‌ میشود به‌ همه‌ آنها پرداخت. ولی من تنها به‌ یك مورد آن اشاره‌ میكنم: در قسمت آخر فیلم اگرچه‌ دو طرف با نقشه‌ به‌ میدان مبادله‌ اسرا آماده‌اند، اتفاقاتی میافتد و طرف رژیم پرچم صلح را مورد شلیك قرار میدهد و میشكند. باید گفت كه‌ این چهره‌ واقعی رژیم در كوردستان است.

6- نكته‌ای دیگری كه‌ بسیار مضحك و بیگانه‌ با سیمای پیشمرگان كورد طرح ریزی شده‌ است، بودن بازیگرانی و گریمی كه‌ میخواهد چهره‌ای قاتل و جانی از پیشمرگان نشان دهد كه‌ تلاشی بس عبث است جهت خدشه‌دار كردن سیمای دوست داشتنی و محبوب پیشمرگان در اذهان مردم كوردستان (البته‌ انتظاری غیر از این از رژیم، ساده‌لوحی است).

7- نكته‌ آخر را روبه‌ احزاب كوردستان مینوسم، همانهایی كه‌ گهگاهی مسئله‌ مذاكره‌ با رژیم را زمزمه‌ میكنند. دوستان فكر كنم این فیلمها به‌ اندازه‌ كافی گویاست تا درك كنیم كه‌ این رژیم در جوهر و ماهیت خود هیچ تغییری نكرده‌ است و خوشبینی و خوش خیالی در مورد گفتگو با او آب در هاون كوبیدن است.

در پایان میخواهم بگویم كه‌ این فیلم فرصتی را فراهم نموده‌ است كه‌ میتوان از همان راه‌ در عرصه‌ای تازه‌ و با راهكاری تازه‌ رژیم را به‌ چالش كشید. این رژیم هیچگاه‌ نخواسته به‌ وجود جنبشی به‌ نام جنبش كوردستان اعتراف كند و اگر هم به‌ آن میپردازد اینگونه‌ عمل میكند. به‌ همین خاطر فرصتی دست داده‌ است كه‌ بتوان با آن به‌ میدان مبارزه‌ای دیگر رفت. با این تفاوت كه‌ برعكس رژیم ما باید واقعیتها را به‌ نسل جدید نشان دهیم.

 

11038929_1100576919972475_6010741647990502315_n

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

ئەم ماڵپەڕە لە ئەکیسمێت بۆ کەمکردنەوەی هەرزە واڵە و سپام سوود دەگڕێ. فێربە چۆن زانیاری بۆچونەکانت ڕێکدەخرێت.