چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

افشای مافیای قدرت و ثروت خاندان هاشمی رفسنجانی(عالیجنابان)قسمت دوم

بر حسب مطالب بدست آمده وی تا کنون مجموعاً ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در کیش هزینه نموده است.گفتنی است اخیراً آقای پرفسور سمیعی (ساکن آلمان) قصد داشت بیمارستانی بزرگ و عام المنفعه به نام «بیمارستان کیش» در این جزیره احداث نماید که با دخالت آقای ثابت و- با این عنوان که این پروژه را وی میبایست شخصاً انجام دهد- با اعمال نفوذ مافیای ثروت و قدرت، مقرر میشود که امتیاز این پروژۀ بزرگ به دختر آقای هاشمی رفسنجانی اعطا گردد و گفته میشود ثابت بکتاش نیز در این پروژه شریک خواهد بود.

در خصوص آقای ثابت نکات بسیار حائز اهمیت دیگری نیزوجود دارد که عبارتند از :- ارتباط با سفرای کشورهای انگلیس، آلمان، کانادا و اسپانیا و حمایت آنان از آقای ثابت.- شرکت در مهمانیهای سفارتخانههای خارجی در ایران.

اعتقاد به لزوم برقراری روابط حسنه بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم غاصب صهیونیستی.- ارتباط ویژه با فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی و انجام ملاقاتهای پنهان با آن- واسطهگری بین مافیای ثروت و قدرت ایران و مافیای ماسونی در خارج از کشور.

همکاری نزدیک برادر آقای ثابت بکتاش (حسن ثابت مقیم آلمان) در زمینه قاچاق اشیای عتیقه با یاسر هاشمی (پسر هاشمی رفسنجانی).

حمایت متقابل ثابت بکتاش و خاندان هاشمی از یکدیگردر روشنگریهای قبلی اشاره شد مافیای ثروت و قدرت خود را مالک و ارباب کیش دانسته و افراد سرمایهگذار در کیش مجبور به پرداخت پورسانت و هماهنگی با آنها میباشند.

از اینرو حجم بالای سرمایهگذاری (۱۸۰ میلیارد تومانی) بکتاش در کیش، بیانگر ارتباط تنگاتنگ وی با آنان است. زیرا اینکار بدون هماهنگی با مافیای ثروت و قدرت امکانپذیر نبودهاست. از طرف دیگرنامبرده یکی از مهمترین حامیان این خاندان در سرمایهگذاریهای کلان درکشورهایی نظیر انگلیس،آلمان،کانادا بوده و یکی از عوامل پیوند و برقراری ارتباط آنها با سرمایهداران خارجی میباشد.ب) محسن صفائیانمحسن صفائیان دارای وابستگی به مافیای ماسونی، ساکن آمریکا بوده و ۱۲ سال به عنوان مترجم در سفرهای خارج از کشور آقایان محسن و مهدی هاشمی را همراهی میکرده است.

نامبرده در زمان مدیرعاملی مهدی هاشمی در شرکت تجهیزات دریایی وزارت نفت، به تأسیس یک شرکت در زمینه تأسیسات دریایی و با سهامداری مهدی و محسن هاشمی در انگلستان مبادرت میورزد. همچنین صفائیان با استفاده از نفوذ مهدی هاشمی در وزارت نفت، قراردادهای متعددی را با وزارتخانۀ مذبور منعقد مینمایدج) آقای عبوی قبل از انقلاب صاحب چندین شرکت مهم از جمله صنایع چوب ایران بود که همزمان با پیروزی انقلاب به دلیل وابستگی به دربار و جریان فراماسونری، به خارج از کشور متواری گردید.نامبرده پس از مدتی با مساعدت برخی از عناصر مافیای ثروت و قدرت به ایران مراجعت می نماید و حتی موفق میگردد بخشی از اموال خود را بازپس گیرد.

آقای عبدالهی در سال ۱۳۷۷ یک ساختمان ۶ طبقه واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از سه راه عباسآباد را به حزب کارگزاران واگذار میکند.وی همواره از اقدامات عناصر حزب کارگزاران سازندگی (عالیجنابان قدرتطلب) پشتیبانی کرده و گفته میشود کرباسچی در مسافرتهای خود به کانادا با نامبرده ملاقات مینماید.مافیای ثروت و قدرت با میدان دادن به یک تیم ۱۰ نفره از جریان فراماسونری در مؤسسۀ همشهری (در زمان تصدی آقای کرباسچی)، بستر بسیار مناسبی برای آنان فراهم نمودند.

همچنین می توان از ارتباطات برخی از افراد خاندان هاشمی با دفتر فرح پهلوی ، نائینی، ایرج مستعان، ایرج جمشیدی و…که همگی دارای وابستگی به جریان فراماسونری میباشند نیز اشاره نمود.رابطۀ مافیای ثروت و قدرت با انحصارطلبی و تمامیتخواهیدر شمارههای پیشین ذکر گردید که جریان مافیای ثروت و قدرت برای بدست آوردن ثروت بیشتر، نیازمند بالا رفتن از نردبان قدرت میباشد.

قدرت از منظر این عالیجنابان دارای کارکردهای زیر است :۱) رسیدن به ثروت بیشتر۲) از بین بردن عوامل محدود کننده۳) ایجاد مصونیت آهنین برای حفظ ثروت و قدرتکارکردهای مذکور باعث میگردد که جریان مافیا همواره مشیِ محافظهکاری، تمامیت خواهی و انحصارطلبی را پیشۀ خود سازد.

تلاش حزب کارگزاران سازندگی و خاندان آقای هاشمی برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس پنجم و تمدید ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، ناظر بر رویۀ تمامیت خواهی و انحصار طلبی عالیجنابان قدرتطلب میباشد.اکنون در دور جدید تمامیتخواهی و انحصار طلبی، مافیای ثروت و قدرت در صدد برآمدهاند تا علاوه بر بدست گرفتن کامل قوۀ اجرایی کشور، با افزودن یک تبصره به قانون، مجمع تشخیص مصلحت را نیزدر اختیار داشته باشند.

در این ارتباط آقای عطریانفر به نقل از محمد هاشمی میگوید :اولاً آقای هاشمی مجمع تشخیص را از دست نمیدهد و بعداً یک ماده یا تبصره الحاقی به قانون اضافه میکنیم و کار را تمام میکنیمبدیهی است تحقق روند انحصارگرایی و تمامیتخواهی (برآیند حضور جریان مافیا در ساختار قدرت)، آثار زیانباری را بر جای خواهدخواهد گذارد.

از جمله :- از بین رفتن تعامل منطقی دولت- ملت و منتفیشدن پروسۀ نظارت، پرسشگری و پاسخگویی- حاکمیت یافتن خویشاوندسالاری به جای شایستهسالاری و شکلگیری پدیدۀ شوم هزار فامیل- عدم بهرهگیری از نخبگان در فرآیند رشد و توسعه – توقف روند چرخش نخبگان در ساختار قدرت و حاکمیت- مختل شدن توازن و تعامل قوا در درون حاکمیت- کند شدن روند تحولگرایی و ایجاد محافظهکاری در قوای اجرایی کشور- توزیع نابرابر ثروت- نادیده انگاشتن منافع ملی و اولویت یافتن منافع مافیایی» تبانی خانوادۀ آقای هاشمی در قراردادهای نفتی خارجی در شمارههای قبل مطالبی پیرامون نامۀ افشاگرانۀ مدیر مستعفی شرکت استات اویل در خصوص رشوهگیری خاندان آقای هاشمی در قراردادهای نفتی ذکر گردید و اشاره شد که آقای هوبارت (مدیر مستعفی) طی نامهای به هیئت مدیرۀ شرکت مزبور، پرداخت سالیانه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ دلار پورسانت را به مدت ۱۰ سال به آقای مهدی هاشمی (پسر آقای هاشمی رفسنجانی) تشریح نمودهاست.دستگاه امنیتی با کسب اطلاع از این موضوع تصمیم میگیرد- بنابر وظیفۀ ذاتی خود- با مهدی هاشمی برخورد نماید. اما به دلیل نفوذ بسیار گسترده جریان مافیای ثروت و قدرت، نه تنها این پرونده بطور ناگهانی مختومه میگردد، بلکه در ادامه نیز عباس یزدان پناه (یکی از افراد اصلی بازداشتشده) که اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی انجام داده بود، با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان متواری میگردد.

شایان ذکر است که نامبرده از مهمترین حامیان مهدی هاشمی در معاملات خارج از کشور میباشد و در همین راستا مهدی هاشمی مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به کارت اعتباری یزدانپناه درخصوص معامله با شرکتهای توتال، اِلف و نورینکوی واریز نموده است.»اخراج یک خبرنگار از ستاد انتخاباتی آقای هاشمی!به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) که در ستاد انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی فعال میباشد، خانم «هنگامه. ش» که به خبرنگاری در این ستاد اشتغال داشت، به دلیل عدم پذیرش خواسته نامشروع مهدی هاشمی از این ستاد اخراجگردیدهاست.

به گفته فرد مزبور، خانم «ش» قصد دارد از مهدی هاشمی در این زمینه به دستگاه قضایی شکایت نماید.»دستیابی به قدرت با تحمیل هزینه به اموال دولتیدر پی سوء استفادههای مکرر حزب کارگزاران و خاندان آقای هاشمی رفسنجانی از اموال دولتی برای رسیدن به قدرت، آقای مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) در تاریخ ۳/۳/۸۴ با استفاده از نفوذ خود، درخواستی مبنی بر واگذاری ۱۵۰۰۰ بند کاغذ اعلا را به وزارت بازرگانی ارائه مینماید.با محاسبه دقیق، مقدار ذکر شده-که یک نمونه از اینگونه موارد میباشد- معادل ۵/۶۷ میلیون برگ کاغذ A4 خواهد بود و این بدان معنی است که مافیای ثروت و قدرت دقیقاً به ازاء هر ایرانی، حداقل یک برگ کاغذ در تبلیغات استفاده خواهند کرد.

با این حساب باید منتظر تبلیغات افراطی و توأم با اسراف عالیجنابان قدرت طلب (حزب کارگزاران سازندگی) باشیم. این در حالی است که قیمت کتاب در سالهای اخیر بسیار گران بوده و شاهد مثال آن نیز خرید بسیار پایین قشر دانشجو و فرهیختۀ جامعه از نمایشگاه کتاب میباشد.»تلاش مجدد مافیای ثروت و قدرت برای دستیابی به قدرتبنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، خانوادۀ ایشان از یکسال گذشته مشغول زمینهسازی و فعالیتهای تبلیغاتی برای ورود آقای رفسنجانی در عرصۀ انتخابات بودهاند و در همین رابطه با افراد صاحب نفوذ در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ارتباط برقرار کرده و وعده وعیدهای بسیاری را پیرامون ابقاء آنان در سمتهای فعلی دادهاندکه معمولاً این ملاقاتها در هتل استقلال صورت میپذیرفته است.فرد مذبور همچنین اظهار میدارد که خاندان آقای هاشمی – با وجود تأمین پوسترها و پلاکاردهای تبلیغاتی از مرکزیت حزب- تا کنون برای هر استان مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینههای ایاب و ذهاب، تغذیه و… پرداخت کردهاند که مجموعاً این هزینهها بالغ بر حدود۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.» استفاده از امکانات دولتی در دور جدید تلاش برای دستیابی به قدرتخاندان آقای هاشمی در پی تلاش جدید خود برای در اختیار گرفتن قوۀ مجریه، از نفوذ خود در دستگاههای دولتی تا حد امکان استفاده مینمایند.

برای نمونه به بعضی از آنها اشاره میشود :۱) در اختیار گرفتن یک ساختمان هفت طبقه (واقع در خیابان نیاوران، جنب مهمانسرای وزارت امورخارجه) برای بهرهبرداری تبلیغاتی با استفاده از نفوذ در دانشگاه آزاد و هماهنگی با آقای جاسبی۲) در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در خیابان عباسآباد (چهارراه مهناز)، متعلق به وزارت علوم و فناوری۳) در اختیار گرفتن یک ساختمان واقع در چهارراه جهان کودک متعلق به وزارت نفت۴) استفاده از ساختمان و امکانات مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت امور تبلیغاتی آقای رفسنجانی۵) استفاده از ساختمان و امکانات مرکز مطالعات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای امور تبلیغاتیسرمایهگذاری فرامرزی مافیای ثروت و قدرتجریانهای مافیایی در سراسر جهان، از طریق فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع (اخذ پورسانت، زد و بندهای اقتصادی، پولشویی، قاچاق و… ) صاحب درآمد و سرمایههای کلانی میگردند.

آنان هیچگاه به سرمایهگذاری در درون کشور متبوع خود تمایلی نشان نمیدهند و به طور معمول دارائیهای خود را به کشورهای ثالث منتقل کرده و در آنجا سرمایهگذاری میکنند.جریان مافیایی در ایران هم از این قائده مستثنی نیست. اینان نیز مانند همتایان خود در سراسر جهان چندان متمایل به سرمایهگذاری در داخل کشور نبودهاند. در چرایی این موضوع توجه به برخی از ابعاد این پدیده، بسیار قابل تأمل و آگاهی بخش میباشد.

در نگاه اول به نظر میرسد این امر فقط به دلیل ایجاد مصونیت و جلوگیری از توقیف ثروت باشد، اما نگاهی عمیقتر به این مسئله، ابعاد دیگری را نیز نمایان میسازد.یکی از نگرانیهای دائمی گروههای مافیایی، افزایش آگاهی اذهان عمومی، نسبت به اقدامات و عملکرد آنها است. سرمایهگذاری جریان مافیا در داخل کشور از یک سو ابعاد و فعالیتهای گستردۀ اقتصادی آنان را پدیدار میسازد و از سوی دیگر اذهان عمومی در مقام پرسشگری، خواهان توضیح و چگونگی تحصیل این سرمایهها میشوند.

پرسشگری جامعه و پدیدار شدن ابعاد فعالیتها و چگونگی کسب سرمایههای نامشروع، به صورت بدیهی، انزجار مردم از مافیای ثروت و قدرت را در پی خواهد داشت و تحقق این فرآیند در جامعه، مانع از قدرتیابی آنان – بویژه در عرصههای انتخاباتی – خواهد شد.» تأسیس مرکز توریستی برای عالیجنابان خارجیخانوادۀ آقای هاشمی پس از خرید یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع در یکی از خوشآب و هواترین مناطق کانادا (قسمت شمالی شهر تورنتو و در حاشیه جنگل) با مشارکت سازمان جهانگردی و گردشگری کانادا، اقدام به تأسیس مرکز تفریحی- سیاحتی بسیار زیبا و مجهز نمودهاست. این مرکز بهآخرین سیستمهای موجود تجهیز شده ودر نوع خود از موارد بینظیر دنیا محسوب میشود.محل مذکور که دارای باند پرواز هلیکوپتر نیز میباشد، مختص افراد صاحب نفوذ ، سرمایه داران و جهانگردان ثروتمند طراحی شده و دارای امکانات تفریحی بسیار گرانقیمت بوده و هزینۀ ورودی آن بسیار بالا میباشد. لازم به ذکر است که ۴۹% این پارک اشرافی به خانوادۀ آقای هاشمی، و بقیۀ آن به سازمان جهانگردی کانادا تعلق دارد.» اتوبان خاندان هاشمی در کانادایکی از موارد عمدۀ سرمایهگذاری خاندان آقای هاشمی در خارج از کشور، پروژههای مهم ساختمانی، راهسازی، پلسازی و اتوبان میباشد.

اینگونه قراردادها معمولاً با مشارکت یکی از شرکتهای صاحب نفوذ کشورهای مورد نظر تنظیم میگردد.یکی از این پروژههای سودآور، اتوبانی به طول ۱۵۰ کیلومتر در شهر تورنتو در کشور کانادا است. این اتوبان از نظر جغرافیایی در موقعیت بسیار مناسبی واقع شده است و دارای ورودی و خروجی به تمام معابر مهم شهر تورنتو میباشد و در بین مردم آنجا به اتوبان هاشمی معروف است.بر اساس اخبار، خاندان آقای هاشمی این اتوبان را با مشارکت بانکSBS کانادا احداث کرده و روزانه از محل دریافت عوارض آن، سود قابل توجهی عاید آنها میشود. این در حالی است که برابر اعلام منابع رسمی کشورمان دارای ۱۰۰۰ نقطۀ حادثه خیز در جاده های مواصلاتی میباشد.» ساخت و ساز ویلا در خارج از کشورافراد خانوادۀ آقای هاشمی زمینهایی با متراژ بالا را در حاشیه جنگل (در شهر های تورنتو و وگنور کانادا) خریداری کردهاند که از طبیعت زیبا و بسیار مفرّحی برخوردار است. آنها در این املاک چندین ویلای بسیار شیک و مجهز به مدرنترین وسایل رفاهی احداث نموده اند.مساحت هر کدام از این ویلاها حدوداً بین ۱۰ الی ۲۰ هزار متر مربع میباشد که فقط میلیونها دلار صرف هزینۀ محوطه سازی هرکدام از آنها شده است. لازم به ذکر است که این ویلاها جزء زیباترین ویلاهای کانادا محسوب میشوند.» تأسیس شرکت نفتی و احداث ویلا در انگلستانهمانطور که در خبرهای قبلی ذکر گردید، مهدی و محسن هاشمی (فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی) دارای یک شرکت تجهیزات نفتی در انگلستان میباشندکه با توجه به مناصب قبلی و نفوذ مهدی هاشمی در وزارت نفت، یکی از مهمترین شرکتهای حاضر در مناقصههای نفتی ایران و خاورمیانه محسوب میشود.مدیرعامل این شرکت فردی به نام محسن صفائیان (مقیم آمریکا) میباشد که به مدت ۱۰ سال – به عنوان مترجم- اعضای خانواده آقای هاشمی را در سفرهای خارجی همراهی کردهاست.صفائیان با بخشی از سود سالیانه این شرکت تا کنون اقدام به احداث چندین ویلای مجهز و شیک درخوشآب و هواترین مناطق انگلستان برای اعضای خانوادۀ آقای هاشمی نمودهاست.»

مافیا چگونه ثروتمند شدهاندهرچند موارد ذکر شده، ابعاد بسیار کوچکی از سرمایهگذاری مافیای ثروت و قدرت در خارج از کشور بشمار میآید، لکن همین «مشت، نمونۀ خروار» این سؤال را در اذهان تداعی میکند که هزینۀ هنگفت این سرمایهگذاریهای کلان از کجا تأمین میگردد. در انتهای این نوشتار به گوشۀ بسیار کوچکی از موارد استحصال این اعتبارات اشاره میشود kiss emoticon‎ سوء استفادۀ مهدی هاشمی (فرزند آقای هاشمی رفسنجانی) از نفوذ خود جهت واردات اتوبوس خارجی با تخفیف ویژه در حقوق گمرکی* آزموده را آزمودن خطاست سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در دستگاههای اقتصادی و سیاسی و کسب اطلاع (رانت اطلاعاتی) برای خرید سهام بورس* دریافت پورسانت توسط مهدی هاشمی از محل خرید ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری خرید هواپیمای ایرباس.* دریافت ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار پورسانت از قرارداد ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری شرکت نفت با شرکت زوگ سوئیس توسط مهدی هاشمی.* دریافت پورسانت از شرکتهای ایتالیایی پیان تی،ای در جریان انعقاد قرارداد برای اجرای پروژههای ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری فولاد مبارکه، چادر ملو و خوزستان* سوء استفادۀ مهدی هاشمی از نفوذ خود در وزارت نفت (با توجه به مناصب قبلی وی در این وزارتخانه) جهت موفقیت در مناقصهها و انعقاد قراردادهای سنگین نفتیِ وزارت نفت با شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (متعلق به خاندان آقای هاشمی)* دریافت پورسانت یاسر هاشمی از مدیرعامل شرکت فرانسوی اورلند در جریان خرید

جیپ تاکتیکی (بنابر اعتراف مدیرعامل شرکت) برای ایران* دریافت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار پورسانت توسط مهدی هاشمی برای صادرات اتوبوس به لیبی* دریافت مبلغی در حدود ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون دلار به عنوان پورسانت توسط محمود هاشمی در جریان قرارداد شرکت متروی ایران با شرکت نورینکو* دریافت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ دلار به عنوان پورسانت توسط مصطفی داودیزاده (از بستگان نزدیک آقای هاشمی) در خصوص خرید اقلام الکترونیکی و زمینی از شرکت باب گرین* دریافت ۶۰۰٫۰۰۰ مارک پورسانت توسط مصطفی داودیزاده در جریان تعمیر تانکهای لهستانیروابط پنهانی مافیای ثروت و قدرتحرکت در سایه و پنهانکاری از ویژگیهای مهم و منحصر بفرد گروههای مافیایی است. این مؤلفه با ماندگاری و استمرار حیات آنان ارتباط مستقیم داشته و این گروهها را به شبکههای بسیار پیچیده و هولناک تبدیل کردهاست.اما علیرغم این مهم، تردد و آمدوشدهای اجتنابناپذیر عناصر مافیا، میتواند یکی از مهمترین محورهای رهگیری و آگاهی یافتن از این گروههای مخوف باشد.به طورکلی گروههای مافیایی به دلایلی چند، ناگزیر هستند به کشورهای مختلف ترددکنند. از جمله ؛- برقراری ارتباط و هماهنگی با شبکههای مافیایی فرامرزی- کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی- سرمایهگذاری در خارج از کشور متبوع خود- تفریح و خوشگذرانیرفت و آمدهای جریان مافیای ثروت و قدرت ایران نیز از این قائده مستثنی نبوده و میتواند در چارچوب موارد ذکر شده مورد ارزیابی قرارگیرد.در این شماره مافیای ثروت و قدرت از منظر تردد به خارج از کشور و روابط پنهانی، مورد بازشناسی وکنکاش قرار میگیرد تا شاید ابعاد دیگری از تاریکخانۀ عالیجنابان هویداگردد. به این امید که موجبات تنویر افکار عمومی را فراهم سازد.»

رکورد شکنی خاندان آقای هاشمی در سفرهای خارجیبنا به گفتۀ یکی از افراد نزدیک به خاندان آقای هاشمی، در چند سال اخیر، تعداد ۱۰ نفر از این خانواده- شامل فرزندان، همسر و برادران آقای هاشمی رفسنجانی- مجموعاً در حدود ۷۵۰ بار به خارج از کشور مسافرت نمودهاند که در این میان، مسافرتهای مکرر مهدی هاشمی (حدود۲۶۰ نوبت) و فاطمه هاشمی (حدود ۲۰۰ نوبت) قابل تأملتر از مابقی میباشد.اسناد و سوابق نشان میدهد که در تعداد متنابهی از این مسافرتها، ملاقاتهای مشکوکی با کارگزاران رژیم پهلوی، وابستگان به مافیای خارج از کشور و حتی عناصر وابسته به سرویسهای جاسوسی، صورت گرفتهاست که در اینجا به مواردی از آن اشاره میگردد : روابط پنهانی مهدی هاشمی با چنگیز فرنژاد، رئیس سابق اداره ضد جاسوسی ساواک.- برقراری ارتباط پنهان مهدی هاشمی با ناخدا کمال درویش از همکاران سرویس اطلاعاتیMI6 انگلستان.- گفتگوی پنهانی مهدی هاشمی با دیپلمات آمریکایی (بر اساس قرار قبلی) در هواپیما، هنگام سفر به عربستان.- رایزنی مهدی هاشمی با حدود ۲۰۰ نفر از سرمایهداران عرب در دبی.

برقراری روابط پنهانی خاندان آقای هاشمی با خبرگزاریها و نشریات خارجی جهت تبلیغات گسترده در حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی.- ایجاد صندوق پستی در لندن جهت دریافت نامه های پنهانی.بر این اساس چنانچه فقط هزینۀ رفت و برگشت هر سفر به طور متوسط (حداقل) ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود، تنها مجموع هزینههای ایاب و ذهاب و … پرداخت شده برای این سفرها ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود که با در نظر گرفتن مدت زمان طولانی اکثر این سفرها و صرف هزینههای هنگفت در آنها، مطمئناً کل هزینهها بسیار بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود.»

سفر به خارج از کشور جهت آزمایش سلامتی (چکاپ)محمد هاشمی در تاریخ ۱۵/۷/۸۳ به همراه همسر و پدر زن خود، برای انجام آزمایشهای پزشکی (چکاپ) به سوئیس عزیمت مینماید و پس از ۱۱ روز، در مورخه ۲۶/۷/۸۳ به تهران باز میگردد.گفته میشود که نامبردگان قصد داشته اند از طریق آلمان به سوئیس بروند، اما بواسطه پارهای از مشکلات[؟!] ، از طریق دبی به سوئیس سفر کردهاند که این تغییر مسیر، موجب پرداخت حدود ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینۀ اضافی از سوی وی میگردد./ ادامه دارد…

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

ئەم ماڵپەڕە لە ئەکیسمێت بۆ کەمکردنەوەی هەرزە واڵە و سپام سوود دەگڕێ. فێربە چۆن زانیاری بۆچونەکانت ڕێکدەخرێت.