پێنج شه‌ممه‌ 11 ته‌مموز 2024

زندانی سیاسی کرد «قادر محمدزادە» بە اعتصاب غذای خود پایان داد

زندانی سیاسی کرد «قادر محمدزادە» بە اعتصاب غذای خود پایان داد

روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماە سال جاری، زندانی سیاسی کرد «قادر محمدزاده» اهل بوکان، بنا بە درخواست شماری از مسئولین از جملە؛ رئیس زندان، نماینده دادگاه انقلاب، معاون دادستان یزد و نماینده وزارت اطلاعات و مسئولین امنیتی زندان، و قول مساعد انان مبنی بر قبول درخواست عفو مشروط وی، پس از ۴۰ روز، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این  زندانی سیاسی کُرد در حالی شانزدهمین سال دوران حبس بدون مرخصی خود را در زندان مرکزی یزد سپری می‌کند، کە پیشتر وی توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شدە بود  و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی یزد تغییر پیدا کرد.

گزارشھا حاکی از ان است کە نامبردە بە نشانه اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی و مصادره وثیقه‌اش توسط دادستان مهاباد از روز شنبه ٩ مردادماە سال جاری، دست به اعتصاب غذا زده است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …