هه‌ینی 19 ته‌مموز 2024

دادگاه انقلاب اشنویه؛ جلسه رسیدگی به اتهامات ۸ شهروند برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شفیع شیخه، فیصل علی آبادی، لقمان طاهری، جبرئیل شعبانی، فردین بایزیدی، جمال قاسمی، غفور اسپندار و شورش برهم، شهروندان اهل شهر اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. این شهروندان در بهمن سال گذشته بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

روز دوشنبه ١٨ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۸ شهروند اهل شهر اشنویه در شعبه‌ یکم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی رضایی برگزار شد.

هویت این شهروندان شفیع شیخه، فیصل علی آبادی، لقمان طاهری، جبرئیل شعبانی، فردین بایزیدی، جمال قاسمی، غفور اسپندار و شورش برهم عنوان شده است.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان عضویت در یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم اسلامی عنوان شده است.

جبرئیل شعبانی، فردین بایزیدی ، فیصل علی آبادی، لقمان طاهری، شفیع شیخه، جمال قاسمی، غفور اسپندار و شورش برهم شهروندان اهل شهر اشنویه، اوایل بهمن ماه سال گذشته به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و مدتی بعد به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

در نهایت جمال قاسمی روز شنبه ۹ اسفند، شورش برهم روز یکشنبه ١٠ اسفندماه، غفور اسپندار روز دوشنبه ۱۸ اسفندماه و شفیع شیخه، جبرئیل شعبانی، فیصل علی آبادی، فردین بایزیدی و لقمان طاهری روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌های امنیتی در اشنویه و ارومیه آزاد شدند.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …