دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023

کشف جسد زنی کە بەدست ھمسرش کشتە شدە بود

کشف جسد زنی کە بەدست ھمسرش کشتە شدە بود

جسد « منیرە قادری» ٤٥ سالە،کە گفتە میشود از یک ھفتەی پیش مفقود شدە بود، روز جمعە ١٥ مردادماە در چاە فاضلاب یکی از باغھای اطراف روستای «چور» مریوان کشف شد.

نامبردە کە اھل روستای کولان از توابع مریوان می باشد، روز یکشنبە ١٠ مرداد بدست ھمسرش «ابراھیم. ف» کشتە شدە بود کە پس از یک ھفتە، جسدش در چاە فاضلاب کشف شد.

گفتە میشود، علت قتل نامبردە بە دست ھمسرش « خودداری منیرە از دادن طلاھایش بە ھمسرش بودە است» .

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …