شه‌ممه‌ 25 ئه‌یلول 2021
ماڵەوە / ئێران / زخمی شدن دو شھروند توسط سلفی ھا در سنندج

زخمی شدن دو شھروند توسط سلفی ھا در سنندج

زخمی شدن دو شھروند توسط سلفی ھا در سنندج

شامگاە شنبە ٣ مردادماە سال جاری، عدەای سلفی ضمن یورش بە مغازەای واقع در سەراھی بھداشت واقع در حسن اباد سنندج، اقدام بە ضرب و شتم صاحبان مغازە نمودند کە منجر بە زخمی شدن این دو شھروند شدە است.

طبق اظھارات شاھدان عینی، ساعت ٢٣:١٥ شنبە شب، ٧ نفر سلفی ازجملە «ناصح و مصلح عبداللھی» پسران امام جمعەی پیشین سنندج، بە بھانەی « کفر گویی» یکی از صاحبان مغازەی مذکور، با چاقو و قمە بە این مغازە یورش بردە و صاحبان ان را کە دو برادر ھستند را بە شدت مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

گفتنی ست، با وجود فاصلەی کم پایگاە سپاە از محل درگیری، این نیروھا ھیچگونە اقدامی در جھت مقابلە با این سلفی ھا ننمودەاند.

لازم بە ذکر است این دومین حملەی سلفی ھا بر سر شھروندان طی ھفتەی گذشتە می باشد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت یک جاسوس جمهوری اسلامی در سوئد

کارمند ایرانی‌تبار پلیس امنیتی سوئد به اتهام جاسوسی برای جمھوری اسلامی بازداشت شد. رسانه‌های سوئدى …