چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

کشتە شدن دو خواھر در سنندج بە دلیل اختلاف خانوادگی

کشتە شدن دو خواھر در سنندج بە دلیل اختلاف خانوادگی

بنا بە گزارشھای رسیدە، امروز سوم مردادماە سال جاری، در سنندج دو خواھر بە دلیل اختلاف خانوادگی، با سلاح گرم کشتە شدند.

جریان از این قرار است، کە یکی از مقتولین با ھمسر خود اختلاف خانوادگی عمیقی داشتە و امروز بە طور اتفاقی، روبروی «دبیرستان ابرار» دوبارە کار انھا بە مشاجرە و دعوا کشیدە میشود کە در این میان فرد ضارب با اسلحەی کلاشینکفی کە از داخل خودرو پژو خود داشت، ابتدا خواھر ھمسرش و سپس ھمسرش را بە قتل رساندە و خود نیز از محل وقوع جنایت متواری شد.

گفتنی ست، یکی از مقتولین صاحب دو فرزند ٧ و ١٠ سالە بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …