پێنج شه‌ممه‌ 30 ئایار 2024

ضرب و شتم و شکنجە کولبران توسط مامورین رژیم ایران

ضرب و شتم و شکنجە کولبران توسط مامورین رژیم ایران

روز پنجشنبە ٢٤ تیرماە سال جاری، مامورین نظامی مستقر بر روی پل « دو اب»، پس از متوقف نمودن اتومبیل حامل کولبرانی کە عازم کولبری بودند، اقدام بە ضرب و شتم و شکنجەی انان نمودند.

گزارشھا حاکی از ان است، بر اثر این اقدام مامورین رژیم، کولبری با ھویت خلیل سلیمانی اھل ثلاث باوەجان بە شدت زخمی شدە  و کولبر دیگری کە تاکنون ھویت او مشخص نشدە، بیھوش شدە است. ھمچنین دو کولبر سالخوردە بە نامھای « انور مرادی» و «خلیل محمودی» نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و اسیب دیدەاند.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …