دوو شه‌ممه‌ 28 تشرینی دووه‌م 2022

ارام فتحی: «در زندان توسط نیروھای اطلاعاتی شکنجە شدم»

ارام فتحی: «در زندان توسط نیروھای اطلاعاتی شکنجە شدم»

ارام فتحی، شاعر و فعال مدنی اھل مریوان خبر از شکنجەی خود در زندان، از سوی نیروھای اطلاعاتی رژیم ایران داد.

وی در این بارە در صفحەی اینستاگرام خود چنین نوشت:«دیروز دوشنبە ۷ تیرماه، بە صورت موقت و با وثیقە تا زمان دادگاهی از زندان آزاد شدم، البتە بعد از پاک شدن جای شوکر برقی و سیلی و لگد، اگرچە با تهدید بە مرگ با این لفظ کە از ستار بهشتی کە مهمتر نیستی بود! همچنان موبایل خودم و برادرم و لپ تاپ خواهرم در مراکز امنیتی می باشد و بهم پس دادە نشدە است.»

گفتنی ست، این فعال مدنی دوشنبه هفتم تیرماه با قرار وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی بطور موقت تا زمان دادگاهی از زندان اطلاعات  مریوان آزاد شدە است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …