سێ شه‌ممه‌ 29 تشرینی دووه‌م 2022

دو کارگر در سقز و نکا، جان باختند

دو کارگر در نکا و سقز جان باختند

روز سەشنبە ١٨ خردادماە، بە دلیل فقدان ایمنی در محیط کار، متاسفانە  دو کارگر جان خود را از دست دادند.

در سقز، کارگری بە دلیل سقوط از ارتفاع در محل کار بە شدت مجروح شدە و بە بیمارستان منتقل میشود کە بە علت شدت جراحات بعد از ساعاتی فوت میکند.

کارگر دیگری در شھر نکا در حین حفر چاە، بە اثر سقوط اھن بر روی سرش، دچار سانحەی منجر بە فوت، میشود.

ھمچنین در مورد مشابھی در روستای شھلکان منوجان، بر اثر ریزش چاە، کارگر مقنی زیر اوار مدفون شدە کە بە دلیل نبود امکانات و تجھیزات، پس از گذشت ٧٢ ساعت از بروز حادثە، نتوانستەاند وی را بیرون بیاورند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …