شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

آزادی سه شهروند بازداشتی با تودیع قرار وثیقه در ارومیه

طی روزهای اخیر، طه آتش‌افراز، رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن سه شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شدند. این سه شهروند به صورت جداگانه، در بهمن و دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهر پیرانشهر بازداشت شده بودند.

طی روزهای اخیر، طه آتش‌افراز، رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن سه شهروند اهل پیرانشهر، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ارومیه آزاد شدند.

آزادی این سه شهروند پس از اتمام مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

طه آتش‌افراز در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۹ و رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن مورخ ۳۰ دی‌ماه ۹۹، به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی در شهر پیرانشهر بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بودند.

این شهروندان تا قبل از درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌‌هایشان ارتباط برقرار کنند و به وکیل هم دسترسی نداشته‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …