پێنج شه‌ممه‌ 18 ته‌مموز 2024

احضار و بازداشت گولالە وطندوست در شهر مریوان

ادارە اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی روز دوشنبە با گولالە وطندوست را برای بازجویی بە این ادارە احضار کردە و همان روز ایشان را بدون هیچ جرمی بازداشت نمودە.

گولالە وطندوست یکی از وکلای برجستە و خوشنام کردستان است کە تمام تمرکز کار و فالیت حقوقی و قضایی ایشان روی دفاع از حقوق زنان ستمبر بودە. اما ایشان بارها مورد تهدید و شکایت و احضار ادارە اطلاعات و سپاە پاسداران و مرتجعین زن ستیز قرار گرفتە است.

اکنون سە روز از زندانی کردن ایشان می گذرد، اما هیچ اطلاعی از سرنوشت و مکان نگهداری این وکیل دادگستری در دست نیست.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …