شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

تفهیم اتهام دو شھروند کرد در دادگاه انقلاب ارومیه

انور چالشی و کامل جباروند شهروندان کرد اھل شھر ارومیه روز دوشنبه ۲۰ بهمن در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

این شهروندان در تاریخ ۱۲ آذرماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه “المهدی” سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شدند. نهایتا موسی آلوسی دیگر هم‌پرونده این شهروندان با تودیع قرار وثیقه آزاد و انور چالشی و کامل جباروند به زندان ارومیه منتقل شدند.

روز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، انور چالشی و کامل جباروند شهروندان اهل شهر ارومیه در دادگاه انقلاب این شهر مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

در جریان این جلسه که در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد، اتهاماتی از جمله عضویت در یکی از احزاب کردستانی مخالف رژیم به این شهروندان تفهیم شد.

انور چالشی، موسی آلوسی و کامل جباروند به همراه برادر خود شکر جباروند در تاریخ ۱۲ آذرماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه “المهدی” سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شدند. از میان این افراد موسی آلوسی پیشتر با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه المهدی ارومیه آزاد شد. انور چالشی و کامل جباروند نیز به ترتیب در تاریخ ۱۹ و ۱۸ دیماه با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شدند.

انور چالشی نهایتا در تاریخ ۲۵ دیماه از بند قرنطینه به بند سیاسی این زندان منتقل شد.

انور چالشی و کامل جباروند به ترتیب اهل روستاهای لورزینی و چریک آباد دهستان مرگور ارومیه هستند و موسی آلوسی نیز ساکن روستای ولینده علیا، از توابع بخش مرکزی شهر ارومیه است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …