هه‌ینی 5 ته‌مموز 2024

اسامی ۱۲۸ شهروند کرد کە طی ماه گذشته بازداشت، احضار و دادگاهی شدند

طی یک ماه گذشته موج جدیدی از فشار بر فعالین سیاسی، مدنی و زیست محیطی در کردستان آغاز شده است.

بنا بە آمارهای جمع آوری شده توسط”زاگرس پست”، در نتیجه فشارهای گسترده رژیم جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان کرد طی اول ماه ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ همین ماه، حداقل ۱۲۸ تن در شهرهای مختلف کردستان بازداشت، احضار و یا طی احکام ناعادلانه به زندان محکوم شده اند.

در این میان ۱۵ شهروند زن و ۱۱۳ شهروند مرد در شهرهای مختلف کردستان، با برخوردهای خودسرانه امنیتی و در دادگاههای ناعادلانه با احکام سنگین روبرو شدند.

در زمان بازداشت این شهروندان تعدادی از آنها با ضرب و شتم و رفتارهای غیره انسانی و تفتیش منازل و محل کار خود مواجه شدند.

همچنین تا زمان تهیه این گزارش هنوز دهها تن از این فعالین کرد تفهیم اتهام نشده و از محل نگهداری و وضعیت سلامتی آنها، ضمن پیگیریهای مستمر خانواده هایشان هیچ خبری در دسترس نیست.

هویت این ۱۲۸ شهروند کرد به شرح زیر است:

١_ عظیمە ناصری
٢_ دریا طالبانی
٣_شپول خضری
٤_اسرین محمدی
٥_گلاویژ عبداالهی
٦_ روژین محمدپور
٧_ فریبا احمدی
٨_اکرم ادوایی
٩_نسرین یزدانی پور
١٠_ نازنین اتابکی
١١_ترانە محمدی
١٢_ملیحە مرادی
١٣_سمیرا فرحناکی
١٤_ الهام یزدانی‌پور
١٥_فریده ویسی
١٦_ ایوب رسولپور
١٧_ حامید رسولپور
١٨_ صلاح الدین حاجی رسول
١٩_ محمد زندی
٢٠_ سیروان محمدپوور
٢١_ محی الدین شامە
٢٢_ محمد حاجی رسولپور
٢٣_ سران حسین زاده
٢٤_ سالار رهوی
٢٥_ افشین مام احمدی
٢٦_ سیروان نوری
٢٧_ ایمان عبدی
٢٨_ فرزاد سامانی
٢٩_سوران محمدی
٣٠_ امیر بایزیدی آذر
٣١_ قادر رسولبور
٣٢_ زانیار معتەمی
٣٣_ کاروان مینویی
٣٤_ دانا صمدی
٣٥_ سیروان کریم زاده
٣٦_ جبار پیروزی
٣٧_ کارو علیداد
٣٨_ سهەیب بادروج
٣٩_ عادل پروازە
٤٠_ فرامرز
٤١_کریم خلیفانی
٤٢_ حسام الدین خضری
٤٣_ رسوول لاوازە
٤٤_ رسوول پیروتی
٤٥_ پشتیوان نبی ذرگتن
۴۶_عەبدالله حاجی احمدی
٤٧_ پیام حاجی احمدی
٤٨_ علی زلفی
٤٩_ رحمان دریازی
٥٠_ دیاکو ذردشتی
٥١_سلمان ادوایی
٥٢_ سیامک ادوایی
٥٣_حسین مهربان
٥٤_ فردین ادوایی
٥٥_ بهمەن یوسف زاده
٥٦_ فریدون مسی پور
٥٧_ فرهاد موسی پور
٥٨_ امید سلیمی
٥٩_ رحیم سلیمی
٦٠_ آسو محمدی
٦١_ هیرش رسولپور
٦٢_ فواد محمدپور
٦٣_آرام یوسفی
٦٥_رشید احمدی
٦٦_عطا رحمان زاده
٦٧_ جمیل احمدیان
٦٨_ بابک بابایی
٦٩_ افشین الھی
٧٠_ شورش احمدی
٧١_ صلاح آجی
٧٢_ شورش عەبدالله نژاد
٧٣_ نجمە سخنور
٧٤_ طالب ریحانی
٧٥_ رشید ڕیحانی
٧٦_ سالار چاوشی
٧٧_ رحمان دریازیی
٧٨_ سیروان امینی
٧٩_ امید محمودی
٨٠_ زانا کسرایی
٨١_ سیروان رحیمی
٨٢_ زاھر پس و پیش
٨٣_ عبدالله آسال
٨٤_محمد امین احمدی
٨٥_رضا زندی
٨٦_فرهاد زندی
٨٧_رحیم رفعتی
٨٨_رحمان تابش
٨٩_امید معروف
٩٠_جمشید حمیدی
٩١_سامان غزالی
٩٢_سالار غزالی
٩٣_اکبر گویلی
٩٤_سرکوت احمدی
٩٥_جوانمیر مرادی
٩٦_ ایوب صلاح ورزی
٩٧_حسین رسولپور
٩٨_ سیروس عەباسی
٩٩_ آرام مرادیان
١٠٠_ کامیل نوری
١٠١_کریم مەحموی
١٠٢_سردار محمدپور
١٠٣_حسن براتی
۱۰۴_حسین گردشی
١٠٥_احمد الھی
۱۰۶_شیرکو پاآهو
١٠٧_سلام خلیفان
۱۰۸_مصطفی ایلخانی‌زاده
۱۰۹_فرامرز محمدی
١١٠_سردار شریفی
١١١_سعید قادری
١١٢_سعید خالدی
113_ارسطو ملارحیمی
١١٤_جمال قاسمی
۱۱۵_منصور ولیپور
١٦_جبرئیل شعبانی
١١٧_شورش برھم
١١٨_غفور اسپندار
١١٩_سید لقمان طاهری
۱۲۰_جمال نهالی
۱۲۱_شفیع شیخه
۱۲۲_فیصل علی آبادی
۱۲۳_سید اردشیر موسوی
۱۲۴_مصطفی باقری آشنا
۱۲۵_خلیل اسدی بوژانی
۱۲۶_واحد شیخ محمدی
۱۲۷_فردین بایزیدی
١٢٨_رسول قزلباش

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …