بازداشت سە شھروند دیگر در پیرانشھر و نقدە

یک شهروند دیگر اهل شهر پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این شهروند همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

روز سه ‌شنبه ۳۰ دیماه ۹۹، یک شهروند با نام رحمان دریازی اهل روستای پسوه از توابع شهر پیرانشهر ، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

این شهروند هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

تا لحظه‌ انتشار این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

ھمچنین، روز سه‌شنبه ۳۰ دیماه ۹۹، دو برادر در شهر نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این دو شھروند طالب ریحانی و رشید ریحانی اهل روستای شاوله، از توابع شهر نقده عنوان شده است.

نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این دو شهروند را (که نسبت برادری با هم دارند) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

تا کنون پیگیری‌ها‌ی خانواده این دو برادر جهت اطلاع از سرنوشت، دلایل بازداشت، نهاد بازداشت کننده و اتهامات مطروحه علیه آنان بی نتیجه بوده است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …