ضبط و غارت بیش از ۷ هزار راس دام توسط سپاه در ایلام

فرمانده مرزبانی رژیم در استان ایلام اعلام کرد، در راستای مقابله با قاچاق دام در مرزهای مابین غربی ایران، بیش از ۷ هزار راس دام دامداران استان ایلام با همکاری نیروهای نظامی و امنیتی رژیم کشف و ضبط شده اند.

سپهری در ادامه اعلام کرد که، کشف بیش از 7 هزار دام قبل از خروج از مرزهای استان نمونه اقدامات نیروهای امنیتی، انتظامی و مرزداران مرزهای استان ایلام است و در ادامه گفت: ارزش دام‌های مکشوفه بیش از 80 میلیارد ریال بوده است.

گفتنیست، سالانه دهها هزار راس دام دامداران و کشاورزان زحمتکش کردستان در مناطق مرزی و به بهانه مبارزه با قاچاق دام، توسط سپاه پاسداران ضبط و غارت میشود و در پارەای از موارد به دلیل مقاومت این دامداران زحمتکش با مافیای سپاه، با حمله مسلحانه، کشتار، شکنجه و زندان روبرو می شوند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …