چوار شه‌ممه‌ 27 ئه‌یلول 2023

٢ شھروند اھل بوکان و اشنویە در ارومیە اعدام شدند

سحرگاە امروز سەشنبە ٩ ادیبھشت ماە، ٢ زندانی کورد دیگر اھل شھرھای بوکان و اشنویە در زندان مرکزی شھر ارومیە اعدام شدند.

تلاش فعالان مدنی و مخالف مجازات اعدام در شهرستان اشنویه، برای اینکه خانواده مقتول کاوه معروفی ٣٠ را به گذشت و بخشش تشویق کنند، نتیجه نداد و زرار پیغامی ٥٣ سالە کە در یک دعوای شخصی بر سر تقسیم آب کشاورزی مرتکب قتل غیر عمد کاوه معروفی (گرمینی) شده بودە بود، اعدام شد.

ھمچنین یاسر رسولی، ٣٣ سالە و اهل بوکان کە ٩ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی رژیم ایران بە اعدام محکوم شدە بود هم امروز در زندان ارومیه اعدام شد.

وی از ٨ سال پیش در زندان بوکان محبوس بود و پنج روز پیش جهت اجرای حکم بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە بود.

جای یادآوریست، طی ٢ ھفتە گذشتە ٨ شھروند کورد توسط دستگاە قضایی رژیم اعدام شدەاند، معمولان رژیم اسلامی ایران در ماە رمضان احکام اعدام را بە حالت تعویق در میآورد، اما رمضان و تلاش فعالان مدنی و مردم کردستان نیز نتوانست جلو این قتلھای سیستماتیک رژیم را بگیرد و طی دو روز گزشتە ٣ شھروند کورد در زندانھای سنندج و ارومیە اعدام شدەاند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …