شه‌ممه‌ 19 حوزه‌یران 2021
ماڵەوە / ئێران / حبس طولانی مدت سە زن معترض بە حجاب اجباری در ایران

حبس طولانی مدت سە زن معترض بە حجاب اجباری در ایران

و این بار حکم حبس طولانی مدت برای سە زن معترض بە حجاب اجباری.

امیر رئیسیان وکیل یاسمن اریانی، منیرە عربشاھی و مژگان کشاورز، معترضان بە حجاب اجباری در ایران، در توئیتر خود نوشت« شعبە ٥٤ دادگاە تجدید نظر، حکم حبس قابل اجرا«مجازات اشد» خانم ھا یاسمن اریانی، منیرە عربشاھی و مژگان کشاورز را بە ٥سال و ٦ ماە کاھش داد»

وکیل این سە زندانی اذعان نمود کە صدور حکم این زندانیان، به علت مصادف شدن با تعطیلی مربوط به مراسم تشییع، و بدون برگزاری جلسە دادگاە صادرشدە است.

پیش از این کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ھمچنین ایالات متحدە امریکا ضمن محکوم کردن این اقدام جمھوری اسلامی ایران در محکومیت این سە زن مخالف حجاب اجباری، خواستار ازادی انان شدند.

بابەتی هاوپۆل

وثیقەی فرھاد عبداللەپور،«برادر ھدایت عبداللەپور» بە اجرا گذاشتە شد

وثیقەی فرھاد عبداللەپور،«برادر ھدایت عبداللەپور» بە اجرا گذاشتە شد برپایه گزارشھای رسیدە، شعبه اجرای احکام …