یه‌ك شه‌ممه‌ 25 شوبات 2024

خودکشی یک پناھجوی کورد در ترکیە

جسد چنور یونسی پناهجوی کورد در تاریخ ٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ در ساحل “کنییالتی شهر آنتالیا توسط ماهیگیران محلی پیدا شد و دو روز بعد بە سنندج بازگرداندە شد.

طبق گفته پلیس ترکیە وی خودکشی کرده و جسدش به پزشکی قانونی آنتالیا منتقل شده بود. از چنور یونسی یادداشتی پیدا شده که در آن به زبان ترکی نوشته شده بود: “من نمیخواهم زندگی کنم، از زندگی خسته ام.”

چنور یونسی اصالتا اهل سنندج و دارای مدرک فوق لیسانس کامپیوتر بود و بسیار باشخصیت و در بین پنھجویان دارای اعتبار زیادی بودە است و از اینکە پلیس شھر کرک قلعە ترکیە او را وادار بە ترک خاک آن کشور کردە و او ھم نمی توانست بە ایران برگردد، راھی برایش باقی نماندە بود. جسد وی پس از انجام معاینات پزشکی قانونی به ایران منتقل شد.

چنور یونسی از شش ماه پیش از اداره مهاجرت کرک قلعە ترکیه، نامه ترک خاک دریافت کرده بود و پروندە پناھندگی او رد شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …