پێنج شه‌ممه‌ 29 شوبات 2024

برایان ھۆک: تحریم سازمان اتمی ایران از سوی امریکا

برایان ھۆک ضمن اعلام این خبر«امریکا سازمان اتمی ایران را تحریم نمود»، ھمچنین افزود کە رئیس سازمان اتمی ایران «علی اکبر صالحی» را نیز وارد لیست تحریم خود نمودە است.

وی خاطر نشان کرد؛ما باید از غنی سازی اورانیوم در ایران جلوگیری نمودە و با از طریق اعمال تحریمھا بە مردم ایران کمک کنیم تا بە راە حل ھای صلح امیز دست یابند. وی توسعەی ھستەای ایران را تھدید جدی برای امنیت جھانی خواند.

ھمچنین وی مستقیما رژیم ایران را تھدید نمود کە چنانچە بە منافع و پرسنل امریکا حملە کند، عواقب بدی بە دنبال خواھد داشت کە نمونەی ان کشتن قاسم سلیمانی بود.

وی در ادامە افزود: تحریمھا باعث شدە کە ایران امکانات مالی کە قبلا در اختیار گروھھای تروریستی، ھمچون حماس و یمن می گذاشت را از دست بدھد. در حالیکە گاھی اوقات مردم ایران امکان دسترسی بە دارو و امکانات پزشکی را ندارند. وی مردم ایران را قربانیان سیاست ایران خواند.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …