شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

کشتە شدن یک کولبر دیگر در سردشت

نیروھای رژیم در مرز سردشت بە روی تعدادی از کولبران کورد آتش گشودند کە در نتیجە آن یکی از کولبران جانش را از دست داد.

غروب دیروز جمعە ٦ دیماە، نیروھای رژیم اسلامی ایران تعدادی از کولبران را در مرز شھر #سردشت مورد حملە قرار دادند کە در نتیجە آن یک کولبر ٢٨ سالە بنام #محمد_رشیدزادە اھل روستای #قەلەرەش جانش را از دست دادە است.

این در حالیست کە در ھمین روز یک کولبر با هویت #خدر_بینوا فرزند محمد اهل روستای #کوربناو #سردشت در حین کولبری با شلیک مستقیم از ناحیە سر هدف قرار گرفت و بە شدت زخمی شد و ھمچنین یک کاسبکار کورد دیگر اھل شھر #دیواندرە بنام #سعدی_صفایی در شھر #اندیمشک مورد حملە نیروھای رژیم قرار گرفت و جانباخت.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …