هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

تداوم اعتصاب چنگیز قدم خیری بعد از ٩ روز

چنگیز قدم خیری، زندانی سیاسی کورد تبعیدی محبوس در زندان مسجد سلیمان، نھمین روز اعتصاب خود را سپری کردە و در وضعیت نامناسب جسمی بسر می برد.

این در حالی است که پزشکان بیمارستان مسجد سلیمان پیشتر هشدار داده‌ بودند که در صورت عدم رسیدگی کافی به وضعیتش ، ظرف ماەھای آینده این زندانی با خطرات جدی تری روبرو خواهد شد.

زندانی سیاسی  چنگیز قدم خیری از ٩ سال پیش در حال تحمل محکومیت ۴۰ ساله خود است.

چنگیز قدم خیری متولد ۱۳۶۷ اھل شھر کامیاران است، که ٩ سال پیش ھمراە ٣ تن دیگر بە نامھای محمدحسین رضایی، فخرالدین فرجی و ایوب اسدی در یکی از روستاھای سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این منتقل شده و پس از تحمل دو سال حبس به زندان مسجد سلیمان تبعید شد.

این زندانی در دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه وعضویت در کومەلە به ۴۰ سال حبس محکوم شده است.

این زندانی سیاسی تبعیدی تاریخ اول اردیبهشت ماه سال قبل به مدت ۱۰ روز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود که در پی وعده‌های مسئولان زندان به اعتصاب خود پایان داد.

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …