یه‌ك شه‌ممه‌ 28 ئایار 2023

دو زندانی سیاسی کورد پس از ٢٤ سال حبس آزاد شدند

پس از موافقت دادستانی یزد و اطاعات کرمانشاه با آزادی دو زندانی سیاسی کورد کە مدت ٢٤ سال است در زندان های کرمانشاه و یزد محبوس می بودند آزاد شدند.

بامداد روز سەشنبە ٢٦ آذر ٩٨ (١٧ دسامبر ٢٠١٩)،  دو زندانی سیاسی بە نام های ”والی درودی“ و ”عمر امامی“ پس از ٢٤ سال حبس از زندان آزاد شدند.

عمر امامی در تاریخ ٣ خرداد و والی درودی در تاریخ ٩ خرداد سال ١٣٧٥ خورشیدی ھمراە با دو تن دیگر بە نام های محمد مرادی و علی صالحی دستگیر شدند.

در تاریخ ٦ آذر ١٣٧٥ از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه این چهار نفر را بە اتهام محاربە از طریق عضویت در یک حزب کوردستانی بە حبس محکوم و پس از دە سال حبس در زندان دیزل آباد کرمانشاه، بە زندان یزد تبعید شدند.

بر طبق حکم صادرە والی درودی اهل کامیاران و عمر امامی اهل جوانرود بە حبس ابد و محمد مرادی اهل سرپل ذهاب و علی صالحی اهل روانسر بە تحمل ٢٠ سال حبس محکوم شدند.

علی صالحی و محمد مرادی پس از اتمام دوران محکومیت ٢٠  سالە خود از زندان آزاد شدند و حکم والی درودی و عمر امامی نیز پس از ٢١ سال حبس، از حبس ابد بە ٢٥ سال کاھش یافت.

گفتنیست کە والی درودی پس از ١٧ سال و عمر امامی پس از١٨ سال حبس از حق مرخصی برخوردار شدند.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …