چوار شه‌ممه‌ 27 ئه‌یلول 2023

بیانیە شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانەایی خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشت شدە شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از در این بیانە مسولین رژیم ایران خواستە که بازداشت معلمان را متوقف کنند و همچنین اعلام کرده است، فعالین صنفی و فرهنگیانی کە همچنان در زندان‌ هستند، بازداشت آنها را متوقف کنید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی محمد حبیبی، محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، امید شاه‌محمدی و محمدرضا رمضان‌زاده شده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان لزوم رعایت قانون در برخورد با فعالین صنفی و مدنی را به مقامات رژیم یاداوری می کند و از مسولان کشور می خواهد که به بازداشت فعالان صنفی پایان دهند و به تلاش های عدالت خواهانه ی آن ها به دیده ی احترام بنگرند، سخن حق شان را بشنوند و به حقوق طبیعی آن ها تمکین کنند و نهادهای زیر مجموعه ی خود را به پاسخگو بودن در قبال این شیوه های دستگیری ملزم کند امید است تدبیر مسولان و تمکین آنها به قانون، آبی بر آتش التهابات جامعه ی فرهنگیان کشور باشد.
پس از تحصن سراسری معلمان، شماری از فرهنگیان در کردستان و ایران توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم احضار و بازداشت شدند.
طی روزهای ٢٢ و ٢٣ آبان‌ماه یک ماه پس از اعتصاب مهرماه، فرهنگیان در کردستان و ایران بنا به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان تحصن کردند.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …