پێنج شه‌ممه‌ 23 ئازار 2023

وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در دولت حسن روحانی پیشرفت چندانی نکرده است.

انجمن غیردولتی کمیتە حمایت از روزنامەنگاران که دفترش در شهر نیویورک آمریکاست در گزارش جدید خود به افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از ایران، نظارت بر عملکرد آنها در فضایی همراه با ارعاب و تهدید و بسته شدن پیام رسان‌هایی چون تلگرام اشاره کرده است.

در ابتدای گزارش این انجمن که ماموریت خود را دفاع از روزنامه‌نگاران و رسالت حرفه‌ای آنها تعریف کرده آمده “حسن روحانی پنج سال پیش با وعده به تلاش برای آزادی مطبوعات وارد انتخابات و پیروز آن شد”.

“همچنین در این گذارش امدە کە  اگر چه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی اوضاع نسبت به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بهبود یافته من جمله بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران کاهش محسوسی داشته اما وضعیت سانسور و سرکوب دست نخورده باقی مانده و چه بسا در چند سال اخیر تقویت شده است.”

تهیه‌کنندگان این گزارش به ممنوع بودن قلم زدن در حوزه‌های مربوط به سپاه پاسداران، شورای نگهبان یا قوه قضاییه ایران اشاره کرده‌اند و آن را دلیلی از “بسته ماندن و سانسور رسمی در فضای مطبوعات” در ایران دانسته‌اند.

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …