چوار شه‌ممه‌ 29 ئازار 2023

یک زندانی سیاسی کُرد در زندان مرکزی ارومیه نیاز به درمان و مراقبت پزشکی فوری دارد

امیر پیغامی زندانی سیاسی کورد در زندان مرکزی ارومیە در وضعیت وخیمی بە سر میبرد و سپاە پاسداران با معالجە وی در خارج از زندان مخالفت میکند.

“سپاه پاسداران رژیم  مخالف معالجه پزشکی این زندانی سیاسی کُرد در خارج از زندان است

بیماری حاد این زندانی سیاسی کُرد به دیگر نقاط بدن وی سرایت کرده است و او به درمان فوری نیاز دارد.
برای معالجە پزشکی نامبردە  در خارج از زندان با قرار کفالت  موافقت نشدە است،بە گفتە پزشکان این زندانی سیاسی کرد باید برای معالجە بە بیمارستان شیراز انتقال دادە شود.

امیر پیغامی ٢٨ ساله، هشتم خردادماه سال ٩٦ توسط نیروهای اطلاعاتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران رژیم ایران بازداشت و روز سه‌شنبه چهاردهم آذرماه سال گذشته، دادگاه نظامی ارومیه این شهروند کُرد را به‌همراه دو شهروند دیگربه‌نام‌های “طاهر خورشیدی و فاروق شارویرانی” مجموعا به ١٥ سال زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم کرده بود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …