سێ شه‌ممه‌ 25 حوزه‌یران 2024

هەڵسوڕاوێكی سیاسی كورد ماڵئاوایی لەژیان كرد

عەبدولڕەزا كەریمی، ناسراو بە عەبو كەریمی هەڵسوڕاوی سیاسی دیاری كورد ماڵئاوایی لەژیان كرد.

عەبو كەریمی هەڵسوڕاوی دێرینی كورد بوو كە بەداخەوە دوێنێ دووشەممە ماڵئاوایی لەژیان كرد.

نوسینێكی بەڕێز رەشاد مستەفا سوڵتانی لەسەر كاك عەبو كەریمی بە فارسی بخوێنەرەوە:

یکی از اعضای شورای انقلابی شهر آزادگان ، کە دستاوردی تاریخی در جنبش عدالتخواهانەی کردستان بود ، جاودانە شد و در کشور آلمان پس از یک دورە بیماری ، وفات کرد . عبدالرضا کریمی از دیار کرمانشاە بعنوان دبیر در شهر مریوان بکار مشغول شد ، و با مجموعەای از فارغ التحصیلان دانشگاە ، کە بعنوان افسر وظیفە در مریوان خدمت میکردند ، جهشی در شیوەی تعلیم و تربیت و رفتار شایستە با دانش آموزان و شهروندان ، بوجود آورد . این عزیز ، در شادی و غم شهر آزادگان شریک و هرگز ، خود را از صفوف مردم شریف مریوان جدا نکرد . در دوران قیام یکی از دبیران فعال و پر انرژی و با جسارت بود ، کە با ارتجاع منطقە مبارزە کرد . در جریان درگیری آموزش و پرورش مریوان با شهربانی ، کە در خیابان بەیکی از دبیران توهین شدە بود ، با جسارت و رزمندگی از کرامت معلمین شهر دفاع کرد . و حتی ساواک را تهدید نمود کە اگر از شهربانی پشتیبانی کنند ، با همەی دانش آموزان شهر، بە مرز عراق رفتە و بە آن کشور میروند . در تشکیل شورای دمکراتیک شهر ، در کنار کاک فوآد بود و از اعضای صاحب نظر شورا بود . در اکثر گفتگوهای شورای با ژنرال مصطفی چمران حضور داشت .

در اردوگاە ” کانی میران ” با شوورا و کوچ نشینان ، زندگی میکرد و همیشە ، برای جنبش و کوچ مردم آزادەی مریوان اهمیت تاریخی قایل بود . در سازمان چریک های فدائی شاخەی مریوان مسئولیت حساسی داشت . اما هرگز دیوار حزبی مانعی برای ارتباطش با کۆمەلە و رزمندگان و سازمان پیکار و وحدت کمونیستی نشد. در جریان اعدام های پادگان ، یکی از آزادیخواهانی بود ،کە ماهیت فاشیستی رژیم را شناخت و درسنگرپارتیزانی بە مبارزە ادامە داد . زمانیکە سازمان چریک های فدائی دچار انشعاب شدند ، عبسدالرضا با شاخەی اقلیت در کردستان بە مبارزاتش ادامە داد . سپس در روند مبارزاتش ، بە حزب دمکرات پیوست و در سطع رهبری ، کار میکرد. دیدار هایش در ماسمیدیا و قدرت اقناع و افشاگری هایش ، ستاتوس و اعتباری شایستە بە او دادە بود . در مراسم بزرگداشت سی سالگی کاک فوآد در دانشگاە استوک هولم ، شرکت نمود و سخنرانیش وزین وپر محتوا و مملو از یگانگی بود و حقیقتأ دل های غمزدە ما را تسکین داد .بمن قول داد کە خاطرات و تاریخ جنبش را بنویسند و باشوخی گفت : اگر پیری و گرفتاری های جسمی اجازە دهند ، مطالبم را چاپ خواهم کرد . و مرگ نسل آیندە را از این گنجینە محروم کرد . زندە یاد عبدالرضا کریمی ، همیشە بمنظور دیدار ما بە آلمانە تشریف می آوردند و همراە جانباختە کاک حسین و سایر دوستان سفرهائی از آلمانە بە اورامان تخت ترتیب میدادند .

این دوعکس در آلمانە گرفتە شدە و در عکس سمت چپ و باز هم از طرف چپ اولین نفر آقای کریمی دبیر تاریخ و نفر دوم ، دبیر فیزییک و از دانشگاە صنعتی تهران آمدە بود ، و نفر سوم کاک حسین دبیر ریاضیات و احتمالأ نفر چهارم آقای راستین باشند . در عکس طرف راست و از سمت چپ نفر اول دبیر شیمی از تهران ، نفر دوم کاک حسین ، نفر سوم آقای راستین ؟ و نفر چهارم کاک سعید رئیش راهنمائی یکی از مدارس ، نفر پنجن آقای کریمی و نفر ششم را من نشناختم و نفر هفتم کاک بهمن است . ای عزیز یادت را فراموش نخواهیم کرد . و همین احترام و حرمتی کە در بین آزادیخواهان کردستان دارید ،پاداش گرانقدری است کە نصیب شما گردیدەاست . شخصأ ، خودم در غم و اندوە اعضا خانوادەات ، اقوام دور و نزدیک ، مردم شریف کرمانشاە ،آشنایان و دوستانت شریک دانستە و تسلیت خودم را با اخوت و صمیمیت بحضورشان تقدیم میدارم .

( ر – م س ) سیزدەی فوریەی ٢٠١٧

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …